Terapia behawioralna w teorii i praktyce - 3- modułowy kurs bazowy / Licencjonowany przez PLTB
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
1350 zł
warsztatowa
24 maj 2024
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Rzeszów Czas trwania: 45 godzin dydaktycznych
Terapia behawioralna w teorii i praktyce - 3- modułowy kurs bazowy

Zapraszamy na nasz Kurs z Terapii Behawioralnej, trzy-modułowy, który realizowany jest w terminach:

Termin I:  Pierwsze Spotkanie:  Forma stacjonarna/warsztatowa: 24-25-26.05.2024 - Hotel Rzeszów

Termin II: Drugie Spotkanie:  Forma stacjonarna/warsztatowa: 8-9 czerwiec 2024 r. - Hotel Rzeszów 

Cel i program kursu

Kurs Terapii Behawioralnej, 3-modułowy 

WAŻNE!

 • Kurs jest licencjonowany przez PLTB - Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego co daje możliwość ubiegania się o tytuł terapeuty behawioralnego zgodnie z regulaminem PLTB
 • Po kursie uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT ukończenia 3-modułowego kursu bazowego "Terapia behawioralna w teorii i praktyce" w wymiarze 45 godzin dydaktycznych.

Szkolenie to jest doskonałą okazją do zgłębienia tajników terapii behawioralnej oraz wykorzystania Stosowana Analiza Zachowania do kształtowania nowych umiejętności. Skuteczność jej  jest potwierdzona w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych. W tym podejściu kładziemy nacisk na to, że to osoba zgłaszająca się na terapię ma największy dostęp do swoich uczuć, myśli i zachowań.


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu z Terapii Behawioralnej?

Terapia behawioralna jest znana z potwierdzonej skuteczności i może przynieść istotne korzyści w leczeniu wielu zaburzeń.

Wykorzystanie podstawy Stosowanej Analizy Zachowania w terapii pozwala na kształtowanie motywacji u osób w procesie terapeutycznym.

Pozwala na zmianę myślenia i zachowań. Nauczysz się, jak zastępować nieskuteczne strategie radzenia sobie na bardziej użyteczne i adekwatne do sytuacji.

Terapia pozwala poznać podstawowe prawa rządzące zachowaniem człowieka.  Poznając  podstawowe zasady rządzące ludzkim zachowaniem można lepiej dobrać techniki terapii behawioralnej.   Co z kolei pomoże w kształtowaniu nowych umiejętności oraz niwelowaniu zachowań problemowych.


Cele kursu: 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi prawami rządzącymi ludzkim zachowaniem, celami realizowanymi w ramach Stosowanej Analizy Zachowania oraz technikami terapii, które można wykorzystać do kształtowania nowych umiejętności oraz niwelowania zachowań problemowych.


Program kursu:

I spotkanie stacjonarnie

1. Behawioryzm z perspektywy historycznej;

2. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?

3. Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania.

4. Teoria uczenia w praktyce.

5. Cele i zasady SAZ.

6. Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji.

7. Czego i jak uczyć?

diagnoza funkcjonalna

tworzenie programu terapeutycznego

techniki nauczania

dokumentowanie przebiegu procesu uczenia.


II spotkanie (forma stacjonarna przy większej ilości osób):

1. Czego i jak uczyć- kontynuacja

 • tworzenie programu terapeutycznego
 • techniki nauczania
 • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia.

2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.

3. Behawioralne rozumienie trudnych zachowań.

4. Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx'a.

Kurs jest kierowany do:

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?


To szkolenie jest skierowane do różnych grup zawodowych i osób zainteresowanych terapią behawioralną, w tym:

 • Dla nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie terapii behawioralnej.
 • Dla terapeutów, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w leczeniu różnych zaburzeń.
 • Dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, które chcą zdobyć nowe narzędzia terapeutyczne.

Prowadzący kurs:

Licencjonowani Terapeuci Behawioralni, w tym:

Marszałek Małgorzata - Nr licencji 17/T/2011 oraz 10/S/2011 ważna bezterminowo

 • Terapeuta behawioralny
 • Superwizor behawioralny
 • Kierownik ośrodka
 • Koordynator i prowadząca staże i szkolenia


Brzeska Zofia -  Nr licencji 92/T/2011 oraz 8/S/2011 ważna bezterminowo

 • Terapeuta behawioralny
 • Superwizor behawioralny
 • Koordynator i prowadząca szkolenia


Blok Beata - Nr licencji 61/T/2011 oraz 7/S/2011 ważna bezterminowo

 • Terapeuta behawioralny
 • Superwizor behawioralny
 • Koordynator i prowadząca szkolenia