Terapia ręki - III stopień. Grafomotoryka (dodatkowa specyficzna diagnoza grafomotoryczna oraz jak uczyć dzieci cięcia nożyczkami, temperowania) / EMILIA MIKOŁAJEWSKA

Cena
Forma
Termin
Status
700 zł
warsztatowa
28 kwi 2024
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Centrum Terapii Algiz, ul. Jana III Sobieskiego 84, 42-217 Częstochowa Czas trwania: 9.00-16.30 (10 godzin wykładowych)
Terapia ręki - III stopień. Grafomotoryka (dodatkowa specyficzna diagnoza grafomotoryczna oraz jak uczyć dzieci cięcia nożyczkami, temperowania)

UWAGA - w kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły kurs Terapii Ręki I i II stopnia w dowolnej firmie oraz osoby, które jeszcze nie ukończyły kursu Terapii Ręki I i II stopnia jednak muszą być świadome, ze wiedza z zakresu Terapii Ręki I oraz II stopnia omawiana na kursach prowadzonych przez Emilię Mikołajewską nie będzie na Terapii Ręki III stopnia powtarzana.

Czas trwania: 9.00-16.30 (10 godzin wykładowych)

PRZY POMOCY DOŚWIADCZEŃ PRZEKONASZ SIĘ M.IN. DLACZEGO PEWNE AKCESORIA SA KORZYSTNE A INNE NIEKORZYSTNE, NAUCZYSZ SIĘ JAK PRZEKONAĆ RODZICÓW O PRZEWADZE PEWNYCH MODELI I MINUSACH INNYCH

Program szkolenia

1. Rozwój sprawności grafomotorycznej i innych umiejętności szkolnych. 

2. Rozwój chwytu pisarskiego.

3. Cechy prawidłowego i nieprawidłowego chwytu pisarskiego.

4. Specyficzna diagnoza grafomotoryczna

 • optymalizacja pozycji,
 • lateralizacja,
 • nacisk,
 • wyhamowanie.


5. Przyczyny zaburzeń w zakresie grafomotoryki .

6. Nieustalona stronność – jak wyznaczyć oko i rękę dominującą.

7. Zasady pracy nad właściwym trzymaniem przedmiotu piśmiennego.

8. Analiza biomechaniczna parametrów: kredek, długopisów, ołówków, i innych akcesoriów szkolnych. Jaka grubość, długość i kształt są korzystne a jakie niekorzystne.

9. Zaopatrzenie wspierające właściwe trzymanie przedmiotu piśmiennego – analiza i dobór nakładek.

10. Rozwój umiejętności cięcia.

11. Zasady doboru nożyczek, nauka wzorca cięcia.

12. Prezentacja i omówienie różnych rodzajów nożyczek.

13. Metodyka nauki temperowania.

14. Analiza zabaw lub zabawek wspierających umiejętności grafomotoryczne.

15.Zasady tworzenia programu terapii ręki.


MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA WIEDZY NA KURSACH

- Terapia Ręki I -II* - Grafmotoryka

- Terapia Ręki. Samoobsługa. M2Concept

- Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych. Podejście M2 Concept

- Zabawy w terapii ręki

- Akcesoria szkolne, optymalizacja doboru w tym u osób z zaburzeniami sensorycznymi


 Uwaga:
- program autorski podlega ochronie
- uczestnicy przygotowani na ewentualne ubrudzenie się

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, 
 • opiekunów w żłobku, 
 • logopedów, 
 • neurologopedów, 
 • pedagogów specjalnych, 
 • fizjoterapeutów, 
 • rodziców, 
 • wszystkich zainteresowanych.


Prowadzący szkolenie

dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK

Specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody Bobath, wykładowca autorskich kursów Terapia ręki I -III stopnia, autorka ponad 20 książek i artykułów z zakresu fizjoterapii w tym:

- Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept. wyd. 2020

- Terapia ręki. Diagnoza i terapia

- Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept. wyd. 2020

- Terapia ręki. Samoobsługa. M2 Concept. wyd. 2020

- Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę. 2020

WAŻNE!

Odwołanie uczestnictwa może odbyć się nie później niż tydzień przed realizacją szkolenia. Pozostałe zgłoszenia będą zobligowane do opłacenia szkolenia w całości lub znalezienia zastępstwa.