Trening jedzenia - szkolenie dla osób pracujących z dziećmi o zaburzonym rozwoju
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
550 zł
Szkolenie stacjonarne
25 lis 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Bł.Karoliny 21, 35-119 Rzeszów Czas trwania: 9:00-17:00
Opis szkolenia

Trudności związane z karmieniem są w populacji pediatrycznej dosyć częstym zjawiskiem. Wyniki badań pokazują, że trudności te występują u 45% dzieci typowo rozwijających się, 80% dzieci z opóźnieniem w rozwoju i u blisko 90% dzieci z autyzmem. Zatem stanowią one, ze względu na częstość występowania oraz swój złożony charakter, poważny problem. Literatura przedmiotu podkreśla wagę technik behawioralnych w pracy nad trudnościami w karmieniu. W czasie szkolenia prelegent przedstawi metody stosowanej analizy zachowania wykorzystywane w  pracy nad zmniejszaniem trudności związanych z karmieniem u dzieci o zaburzonym rozwoju. Omówiona zostanie ocena behawioralna takich trudności (tj. szczegóły sytuacji oraz powodów, dla których dzieci nie chcą jeść pewnych pokarmów) oraz techniki ich niwelowania. Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących w placówkach terapeutycznych i oświatowych z dziećmi o zaburzonym rozwoju, u których występują trudności związane z karmieniem.

Cel szkolenia


  • Omówienie terminologii „trudności związanych z karmieniem” (cel teoretyczny)
  • Omówienie podstaw terapii behawioralnej w kontekście trudności związanych z karmieniem (cel teoretyczny)
  • Przedstawienie procesu pracy nad trudnościami związanymi z karmieniem (cel praktyczny)
  • Wyznaczanie celów w czasie pracy nad trudnościami związanymi z karmieniem (cel praktyczny)
  • Wskazanie metod pracy w przypadku trudności związanych z karmieniem (cel praktyczny)

Adresaci

  • Profesjonaliści (m.in., pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci) pracujący z dziećmi o nietypowym rozwoju
  • Rodzice
  • Opiekunowie tych dzieci

Prowadzący

Przemysław Sowa

Psycholog, Certyfikowany Analityk Zachowania BCBA.

21 lat temu zaczynał pracę zawodową prowadząc terapię młodzieży i dorosłych w nurcie Krótkoterminowej Terapii Strategicznej. Od 15 lat koncentruje się na pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu (ASD) oraz osobami z ich otoczenia metodą Stosowanej Analizy Zachowania. Prowadzi terapię indywidualną i grupową TUS, szkolenia oraz diagnozy. Współpracuje z przedszkolami i szkołami współtworząc systemy motywacyjne i programy interwencyjne. Wykładał i prowadził ćwiczenia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, a od kilku lat współpracuje z działającym pod auspicjami Związku Nauczycielstwa Polskiego Wydziałem Pedagogicznym WWSH. Ukończył studia podyplomowe i przeszedł szereg szkoleń z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu.