Trening radzenia sobie ze złością u dzieci

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Webinarium

Tematem naszego spotkania są nastolatki i to co dzieje się z młodym człowiekiem w okresie dorastania. Jest to trudny czas dla samych dzieci, ale również rodziców, którzy często czują się bezradni wobec zmian jakie dokonują się u ich dzieci.

 • Niepokoją Cię wybuchowe, nieadekwatne, zbyt impulsywne reakcje Twojego dziecka, ucznia, czy podopiecznego?
 • Nie możesz zapanować nad jego złością, nie mówiąc o braku opanowania przez niego samego?
 • Nie działają żadne słowne argumenty, kary, konsekwencje?
 • Czujesz się bezradny jako rodzic, wychowawca, terapeuta?
 • Jesteś świadkiem krzyków, przewracania krzeseł, rzucania przyborami szkolnymi, rwania kartek w zeszycie, ucieczek, odmów, kłótni?

Trening radzenia sobie ze złością u dzieci

Ten webinar pomoże zrozumieć procesy zachodzące w mózgu podczas apogeum emocji złości.Pomoże zaplanować proces uświadamiania przez dziecko, ucznia, podopiecznego przeżywanych emocji.Przybliży techniki radzenia sobie ze złością w warunkach domowych i szkolnych.Odpowie jak krok po kroku zareagować w sytuacji wybuchu jako rodzic, nauczyciel, terapeuta.Zestawi problem w oparciu o dwa skrajnie różne podejścia: STOSOWANĄ ANALIZĘ ZACHOWANIA i POZYTYWNĄ DYSCYPLINĘ.Uspokoi, wyposaży w wiedzę, umiejętności oraz materiały.Zestawi problem dziecka neurotypowego (rozwijającego się typowo) i dziecka ze spektrum autyzmu. Dotyczy dzieci w wieku szkolnym (od 0 do 4 klasy szkoły podstawowej).

Adresaci

 • Adresaci
  • Rodzice,

  • nauczyciele,

  • organizatorzy wypoczynku,

  • wychowawcy kolonijni,

  • pracownicy ośrodków kultury.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.