TUS - Trening umiejętności społecznych
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
500 zł
warsztatowa
27 sty 2024
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Centrum Terapii ALGIZ, ul. Sobieskiego 84, 42-202 Częstochowa Czas trwania: 18 godzin (2 dni szkoleniowe)
Opis kursu:

Termin: 27 - 28 Styczeń 2023

Godziny:
Sobota 9:00 - 16:30

Niedziela 9:00 - 16:30


TUS - trening umiejętności społecznych jest kursem przygotowanym zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2006, poz. 943) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2014, poz. 1752). Trening umiejętności społecznych pozwala uzyskać wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z praca z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, którzy posiadają dysfunkcję w sferze społecznej. Aspekty związane z wykorzystaniem treningu umiejętności społecznych są szczególne przydatne w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, czy innymi osobami posiadającymi różne dysfunkcje w sferze umiejętności społecznych. Warto podkreślić, że umiejętności społeczne i ich wykorzystywanie przydaję się w placówkach oświatowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach samopomocy, placówkach terapii zajęciowej, czy domach spokojnej starości itp.

Adresaci:

Adresatem kursu są:

 • nauczyciele i pedagodzy specjalni
 • oligofrenopedagogiczny
 • specjaliści ds. autyzmu
 • nauczyciele wspierający ucznia ze spektrum autyzmu
 • terapeuci zajęciowy
 • pracownicy domów samopomocy i domów spokojnej starości
 • inne osoby zainteresowane tematyką Treningu umiejętności społecznej

Program:

Program spełnia wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2006, poz. 943) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2014, poz. 1752). Program podzielony jest na 3 moduły:

Moduł 1 - Wprowadzenie

 • Kształtowanie motywacji u dzieci i dorosłych
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, ADHD
 • Wsparciem rozwoju emocjonalnego dzieci nieśmiałych i innymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Diagnoza zaburzeń umiejętności społecznych u dzieci i dorosłych

Moduł 2 - Narzędzia pracy

 • Karty społeczne i karty emocji
 • Historyjki społeczne
 • Notes rzeczy trudnych
 • Łańcuchy zdarzeń – plany aktywności
 • Wybrane narzędzia multimedialne

Moduł 3 - Prowadzenie terapii TUS

 • Wykonywanie instrukcji
 • Odgrywanie ról
 • Modelowanie
 • Udzielanie wzmocnień i ich stopniowanie
 • Udzielanie informacji zwrotnych
 • Aktywne podpowiadanie
 • Przydzielenie zadań do wykonania

Certyfikat:

Wszyscy uczestnicy kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują Certyfikat TUS - Treningu Umiejętności Społecznych wydawany przez Akredytowana Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli posiadającą certyfikat ISO: 9001 na szkolenia, kursy i studia podyplomowe

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Serwis kawowy