Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
22 lis 2023
18:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne
Webinarium

Ponieważ zjawisko uzależnienia dzieci i młodzieży od mediów elektronicznych staje się coraz bardziej powszechne, należy wspierać edukatorów w rozwoju ich kompetencji cyfrowych oraz wyposażyć w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mieć oni wpływ na przeciwdziałanie negatywnym skutkom wynikającym z cyfrowego uzależnienia młodych ludzi. Nabytą wiedzę można wykorzystać w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami, np. godziny wychowawcze, zajęcia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, koła zainteresowań. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wdrażać e-Bezpieczeństwo do szkolnej praktyki dydaktycznej. Poznają podstawowe zagrożenia, na jakie narażeni są młodzi ludzie korzystający z mediów elektronicznych, dowiedzą się w jaki sposób zapobiegać tym zagrożeniom. Podczas szkolenia przedstawione zostaną również praktyczne narzędzia, które można wykorzystać w trakcie zajęć dydaktycznych z uczniami do nauczenia ich w jaki sposób chronić swój wizerunek i dane osobowe w sieci. Trener przedstawi również sposoby na weryfikowanie informacji znalezionych w sieci. Uczestnicy szkolenia poznają również ciekawe zasoby internetowe, które można wdrożyć do pracy dydaktycznej (m.in. scenariusze zajęć, materiały multimedialne, gry i zabawy dydaktyczne). Dowiedzą się jak zrealizować swój własny projekt dydaktyczny w zakresie prezentowanego tematu.

Cele

Celem webinarium jest przybliżenie uczestnikom podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie.

Program spotkania:

 • zaprezentowanie pomysłów na włączanie do praktyki dydaktycznej zasad związanych z kulturalnym zachowaniem się w sieci (netykieta),
 • przedstawienie najczęstszych zagrożeń, na jakie narażeni są młodzi ludzie korzystający z mediów elektronicznych,
 • przedstawienie zasad bezpieczeństwa online jakie powinni wdrażać edukatorzy w swojej pracy z uczniami na rzecz zwiększenia ich świadomości związanej z odpowiedzialnym i bezpiecznym korzystaniem z mediów elektronicznych,
 • zaprezentowanie w jaki sposób weryfikować prawdziwość informacji znalezionych w sieci,
 • przedstawienie portali edukacyjnych o tematyce e-Bezpieczeństwa,
 • przedstawienie dobrej praktyki projektowej (projekt edukacyjny eTwinning),
 • prezentacja przykładowych materiałów dydaktycznych.

Adresaci

 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów szkolnych

 • Pedagodzy

 • Psycholodzy szkolni

 • Rodzice dzieci i opiekunowie.

Prowadzący

dr Aneta Wilk

Doktor nauk społecznych. Nauczyciel języka angielskiego z ponad 20-letnim stażem pracy. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. W latach 2012 -2023 pełniła funkcję ambasadora oraz trenera kursów komputerowych programu eTwinning, zaś od 2015 r. funkcję trenera kursów internetowych programu eTwinning na platformie Moodle. Jako przedstawiciel programu w regionie prowadziła rady pedagogiczne w szkołach na terenie województwa podkarpackiego podczas których promowała program eTwinning oraz jego narzędzia. W latach 2015-2023 przeprowadziła ponad 230 szkoleń online dla nauczycieli na platformie Moodle. Szkolenia te miały na celu przybliżenie uczestnikom informacji i zasad udziału w programie eTwinning i Erasmus+ oraz przekazanie praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi Programów. Zaprojektowała 7 szkoleń na platformie Moodle z wykorzystania narzędzi TIK w edukacji szkolnej. Na platformie głównej programu eTwinning prowadzi dla nauczycieli z całej Europy grupę tematyczną z zakresu tematyki e-Bezpieczeństwa pod nazwą: Bringing eSafety into eTwinning projects.
Wiedzę z zakresu tematyki e-Bezpieczeństwa zdobywała na kursach organizowanych przez Komisję Europejską: Online Safety oraz Future Classroom Lab course: eSafety in the language classroom.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 19 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 69 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.