Uczeń z zaburzeniem ze spektrum autyzmu- jak wspomagać i organizować proces kształcenia?
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: online Czas trwania: 60 minut (godzina 19:00)
Webinarium

Uczeń z zaburzeniem ze spektrum autyzmu to uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który potrzebuje konkretnego wsparcia przy realizowaniu zagadnień podstawy programowej oraz organizacji procesu kształcenia. Pod pojęciem kształcenie specjalne należy rozumieć stworzenie przestrzeni do edukacji i terapii na poziomie placówki oświatowej.  Dobra analiza potrzeb dziecka/ ucznia z zaburzeniem ze spektrum autyzmu to  rozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych, a przede wszystkim wdrożenie wyrównywania szans, które zapewnią funkcjonowanie w społeczeństwie na miarę jego możliwości. Kształcenie specjalne ucznia z zaburzeniem ze spektrum autyzmu to bardzo ważny obszar w placówce oświatowej. To w jaki sposób zostanie zorganizowany cały proces kształcenia znacząco wpłynie na funkcjonowanie ucznia na zajęciach edukacyjnych i terapeutycznych w szkole/ przedszkolu. Aby proces ten przebiegał prawidłowo- oprócz zdefiniowania kierunku działań przez dyrektora placówki, znaczącą osobą w tym temacie jest nauczyciel- specjalista, który będzie potrafił na bieżąco dokonywać analizy potrzeb ucznia z zaburzeniem ze spektrum i wdrażać je w codzienne jego funkcjonowanie. Podczas spotkania słuchacz pozna podstawy prawne oraz wymagania dotyczące organizacji pracy z uczniem z zaburzeniem ze spektrum. Dowie się w jaki sposób zorganizować warsztat pracy, aby miał sens i wpływał pozytywnie na funkcjonowanie dziecka- zarówno w placówce oświatowej jak i w środowisku rodzinnym. Zdobytą wiedzę będzie mógł wykorzystać do organizacji swojej pracy z uczniem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.

Uczeń z zaburzeniem ze spektrum autyzmu- jak wspomagać i organizować proces kształcenia?


Cele: 

 • Teoretyczne:
  -zapoznanie z podstawą prawną organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia z zaburzeniem ze spektrum autyzmu
  -zapoznanie z zadaniami, które są stawiane przed placówką i nauczycielami podczas edukacji ucznia z zaburzeniem ze spektrum
  -charakterystyka ucznia ASD oraz definicja jego potrzeb
 • Poznawcze:
  -organizacja kształcenia specjalnego
  -jak zorganizować pracę i wspierać ucznia z ASD
  -jak w praktyce realizować cele edukacyjno-terapeutyczne
  -współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia
  -dokumentacja kształcenia specjalnego

Adresaci

 • Nauczyciel
 • Pedagog
 • Specjalista
 • Rodzic
 • Terapeuta
 • Kadra zarządzająca placówką oświatową

Prowadzący

mgr Katarzyna Bukała- Litwin

Nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, certyfikowany trener umiejętności społecznych, dyrektor pedagogiczny w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS. Ukończone kursy i szkolenia dot. zagadnień pedagogiki specjalnej, metod pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współpraca z uczelniami realizującymi studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalnego, prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych oraz specjalistycznych szkoleń.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.