Uczeń ze spektrum autyzmu - rewalidacja on-line
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: online Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Zmiany spowodowane koniecznością funkcjonowania w reżimie sanitarnym, dostosowanie się do nowego planu dnia, spotkania z nauczycielami w wirtualnej rzeczywistości – to nowe wyzwania, które stawiane są obecnie nie tylko przed rodzicami i uczniami, ale przede wszystkim przed osobami, które z założenia mają wspomagać ucznia z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Wspomagać, ale w jaki sposób? Kiedy? Jak wspomagać ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w wirtualnym świecie? Głównym tematem spotkania będzie próba przeanalizowania sytuacji ucznia z zaburzeniem ze spektrum podczas nauczania zdalnego. Postaramy się odpowiedzieć na pytania:

 • Jak w obecnym czasie powinna wyglądać rola nauczyciela współorganizującego proces nauczania zdalnego?
 • Jak budować relację z uczniem i rodzicem podczas zdalnego nauczania?
 • Jak zmotywować do działania?
 • Jak zaangażować rodziców zdalnie?  

Uczeń ze spektrum autyzmu - rewalidacja on-line

 • Zapoznanie z możliwościami wspierania ucznia w sposób zdalny
 • Przedstawienie form pracy zdalnej z uczniem z zaburzeniem ze spektrum
 • Praktyczne podejście do zdalnej współpracy z uczniem i rodzicem
 • Zdobycie umiejętności wspomagania ucznia z zaburzeniem ze spektrum autyzmu podczas nauki zdalnej- nauczyciel współorganizujący też może być online!

Adresaci

 • nauczyciel współorganizujący proces nauczania ucznia z zaburzeniem ze spektrum
 • nauczyciel wychowawca
 • pedagog
 • psycholog
 • terapeuta
 • rodzice
 • osoby zainteresowane tematem

Prowadzący

mgr Katarzyna Bukała- Litwin

Ukończony Uniwersytet Rzeszowski: Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, dyrektor pedagogiczny w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS w Rzeszowie, koordynator merytoryczny przedszkola specjalnego, trener TUS. Od 6 lat współpraca z uczelniami realizującymi studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalnego mi.in: Collegium Balticum Szczecińska Szkoła Wyższa), prowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych. Ukończone kursy i szkolenia m.in.; 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej - Stosowana Analiza Zachowania , Stymulowanie umiejętności komunikacyjnych i zdolności skupienia uwagi u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu G.Davies, Szkolenie  HANDLE ®, VB-MAPP, Funkcjonalne wykorzystanie Stosowanej Analizy Zachowania, Picture Exchange Communication System, Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – według modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań (G.LaVigne) oraz szkolenia, warsztaty, konferencje związane z poszerzaniem wiedzy na temat zagadnień pedagogiki specjalnej, metod pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spektrum autyzmu), zarządzania w oświacie, organizacji kształcenia specjalnego, rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.