Uwarunkowania zachowań trudnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50
Szkolenie online
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Zachowania trudne określane są często jako zachowania, które odbiegają od ogólnie przyjętych norm kulturowych, czy społecznych, a ze względu na swoją intensywność oraz częstotliwość zagrażają fizycznemu bezpieczeństwu osób przejawiających to zachowanie lub otoczeniu. W przypadku rozwoju społecznego dziecka, zachowania trudne uniemożliwiają mu aktywne uczestniczenie w edukacji, co jest dla niego sporym kłopotem. Webinarium przedstawia podejście praktyczne do uwarunkowań zachowań trudnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wskazać należy, że zakres zachowań trudnych wśród tych osób można zmienić poprzez odpowiednie działania terapeutyczne.

Uwarunkowania zachowań trudnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną

Celem webinarium jest zapoznanie nauczycieli, opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodziców z podstawami zachowań trudnych oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z występującymi zachowaniami trudnymi. Zakładane efekty kształcenia po szkoleniu w zakresie:
wiedzy:

 • Uczestnik zna podstawowe pojęcia związane z zachowaniami trudnymi i jest w stanie określić ich różnorodność
 • Ma podstawową wiedzę na temat organizacji pracy z osobą niepełnosprawną intelektualną przejawiająca zachowania trudne

umiejętności:

 • Potrafi zdefiniować zachowanie trudne u osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • Potrafi określić, w jakich sytuacjach dochodzi do zachowań trudnych

Adresaci

 • Nauczyciele
 • Nauczyciele i pedagodzy specjalni
 • Pomoce nauczyciela
 • Psycholodzy i terapeuci
 • Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Osoby zainteresowane tematyką zachowań trudnych

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.