Warsztaty z Choreoterapii - terapii tańcem i ruchem
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
150 zł
warsztatowa
07 paź 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 Rzeszów Czas trwania: 4 godziny (9:30 - 13:30)
Warsztaty z Choreoterapii - terapii tańcem i ruchem

Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem, to metoda leczenia i uzdrawiania tańcem oraz ruchem, redukująca nadmierny stres, służąca integracji psychosomatycznej. Jest dobrym sposobem na odreagowanie, odprężenie i dobre samopoczucie. Ciekawa i wartościowa metoda pracy z ciałem i emocjami, wspomagająca harmonijny psychofizyczny rozwój człowieka. Głównym celem choreoterapii jest wydobycie za pomocą ruchu i rytmu  tych emocji, których nie można wyrazić w sposób werbalny.

Zadania choreoterapii: otwarcie się na siebie i na innych, zwiększenie samoświadomości, łagodzenie i rozładowywanie napięć psychofizycznych, stłumionych uczuć, poprawa sprawności ruchowej, praca z emocjami, wyrażanie siebie ruchem, uspokojenie, rozluźnienie, wzrost energii życiowej, odzyskiwanie równowagi emocjonalnej, integracja psychosomatyczna, polepszenie relacji z otoczeniem.

Cele

  • Przybliżenie Choreoterapii, jako metody pracy z ciałem i emocjami, wspomagającej harmonijny psychofizyczny rozwój człowieka,
  • Zapoznanie z wybranymi tematami oraz doświadczanie  na sobie oddziaływania ćwiczeń  i tańców o charakterze terapeutycznym,
  • Zainspirowanie do wprowadzania elementów choreoterapii do zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Program warsztatów

Warsztaty obejmują ćwiczenia i tańce zmniejszające napięcia psychosomatyczne oraz wzmacniające osobowość (tożsamość, komunikację, bliskość, zaufanie, stabilność, witalność, siłę).

Treści programowe warsztatów:

1. Ćwiczenia:

a) świadomości ciała

b) jakości ruchów (w aspekcie przestrzeni, energii, kierunku, czasu),

c) komunikacji i budowania relacji,  

d) odczucia siły i energii,

e) kontaktu z ziemią i własnym ciałem,

f) rozluźniania napięć w ciele, płynności i lekkości.

2. Ćwiczenia i improwizacja ruchowa (z rekwizytami i bez).

3. Taniec czterech żywiołów (ziemia, powietrze, woda, ogień)

4. Tańce o  charakterze terapeutycznym.

Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Nauczycieli, 
  • Pedagogów, 
  • Wychowawców, 
  • Terapeutów, 
  • Instruktorów tańca i innych form ruchu, 
  • Osób zainteresowanych tym tematem.

Prowadzący szkolenie

dr Bernadetta Wojtuń – Sikora

Wykładowca w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej w Uniwersytecie Rzeszowskim, Instruktor Tańca i Choreograf w Młodzieżowym Domu Kultury, Certyfikowany Instruktor Tańca Terapeutycznego, Członek Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii w Poznaniu.  Od 2002 roku prowadzi zajęcia z choreoterapii z dziećmi młodzieżą i dorosłymi min. z problemami emocjonalnymi, z dysfunkcją wzroku, z osobami zainteresowanymi samorozwojem. Odbyła wiele szkoleń z Choreoterapii i Technik pracy z ciałem ( m.in. z M. Roskin Berger, J. Bunney, P. E. Torres Villanueva, B. Marecką, Z. Aleszko, M. Skomer, L. Owoc-Pierzchałą, Z. Pędzich, R. Wolską, J. Paszkowskim, P. Wójtowiczem). Ciągle podnosi kwalifikacje na warsztatach, kursach i konferencjach.