Wczesna interwencja logopedyczna i wspomaganie rozwoju dzieci
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Osoby, które zastanawiają się dlaczego podjęcie celowych działań pomocowych odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka i pokonywaniu przez nie trudności, zapraszam serdecznie na webinarium. Podejmiemy temat wczesnej diagnozy, podejścia holistycznego do pacjenta oraz interdyscyplinarnej współpracy ze specjalistami. Zastanowimy się nad różnicą między wczesną interwencją, czyli opieką medyczno- rehabilitacyjno- terapeutyczną, a wczesnym wspomaganiem rozwoju, czyli działaniami rewalidacyjno- wychowawczych. Temat zgłębię na przykładzie dziecka z wadą twarzoczaszki – obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia na materiale z okresu płodowego do ukończenie siódmego roku życia z uwzględnieniem szczególnie interwencji logopedycznej.

Wczesna interwencja logopedyczna i wspomaganie rozwoju dzieci

CELE: 

Teoretyczne: 

 • Wyjaśnienie terminów wczesna interwencja logopedyczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Zwrócenie uwagi na to, kto może starać się o zajęcia z WWRD finansowane ze środków oświatowych

Poznawcze:

 • Zaprezentuje z jakimi specjalistami warto podjąć współpracę w celu postawienia trafnej diagnozy
 • Przedstawię ogólne aspekty rozwoju dziecka oraz krótko omówię na co zwrócić szczególną uwagę

Utylitarne (praktyczne):  

 • Przedstawię na przykładzie dziecka z wadą twarzoczaszki model współpracy ze specjalistami, oraz proces wsparcia dla dziecka
 • Wyjaśnię dlaczego jest to istotne i jaką odgrywa rolę

Adresaci

 • Rodzice
 • Nauczyciele
 • Logopedzi
 • Pedagodzy
 • Opiekunowie

ProwadzącyCertyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.