Wczesna interwencja logopedyczna i wspomaganie rozwoju dziecka

Cena
Forma
Termin
Status
100 zł
wykładowa
Po zebraniu 6 osób.
Rekrutacja
otwarta
Miejsce szkolenia: ul. Rymanowska 15a, Sala Wykładowa PCUD Czas trwania: Od 16:00 - 19:00 (4 godziny dydaktyczne)
Cele szkolenia

Cel poznawczy: Wyjaśnienie zagadnień dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji logopedycznej. 

Cel teoretyczny: Zapoznanie z metodami pracy dzieci potrzebujących wczesnego wspomagania i interwencji logopedycznej. 

Cel praktyczny: Poznanie i utrwalenie metod wspomagania (Metoda dobrego Startu, wspomaganie ryzyka dysleksji)

Program

Wykład

  1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 
  2. Wczesna interwencja logopedyczna.

Ćwiczenia

  1. Dostosowanie programów aktywności do specjalnych potrzeb dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności 
  2. Metody wspomagania rozwoju dziecka i terapii zaburzeń (Metoda Dobrego Startu) 
  3. Wspomaganie dzieci ryzyka dysleksji