Wczesne symptomy zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Głównym tematem webinarium jest przedstawienie rodzicom i nauczycielom niepokojących symptomów rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w celu uniknięcia bądź ograniczenia problemów dziecka w wieku szkolnym. Wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi pozwalają mi twierdzić, że kwestia wczesnego diagnozowania dzieci oraz stymulacji do prawidłowego ich rozwoju wciąż budzi wiele zastrzeżeń.  Tematyka obejmować będzie symptomy  w zakresie rozwoju mowy, rozwoju społecznego i  emocjonalnego oraz problemów w nauce na I etapie edukacyjnym. Wiedzę uzyskaną podczas webinarium można wykorzystać w codziennym wypełnianiu obowiązków rodzica, opiekuna, nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Uczestnik webinarium będzie posiadał wiedzę dotyczącą wczesnych, niepokojących symptomów zaburzeń rozwojowych, posiądzie też informację gdzie szukać pomocy w przypadku obserwacji takich objawów u dziecka/ucznia.

Wczesne symptomy zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Cele:

Teoretyczne: Zapoznanie z podstawami teorii dotyczącymi zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Poznawcze: Przedstawienie założeń teoretycznych na przykładzie bezpośrednich doświadczeń zawodowych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Utylitarne (praktyczne):

  1. Wskazanie niepokojących symptomów w zakresie rozwoju mowy, rozwoju społecznego i emocjonalnego oraz wczesnych problemów w nauce dziecka.
  2. Ukierunkowanie obserwacji rodziców, nauczycieli przedszkola i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na istotne elementy rozwoju dziecka.
  3. Wskazanie podstawowych form pomocy specjalistycznej w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów.

Adresaci

  • Rodzice
  • opiekunowie
  • nauczyciele wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Prowadzący

Maria Pająk 

mgr pedagogiki specjalnej – rewalidacja upośledzonych umysłowo, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda. Ponad 36 letnie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, w tym z różnego rodzaju sprzężeniami. Prowadzenie zajęć wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych na różnych etapach edukacyjnych. Terapia i rewalidacja dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Opracowywanie i wdrażanie autorskich programów nauczania i terapii. Wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego dla uczniów i ich rodziców. Wstępna diagnoza problemów rozwojowych dzieci i uczniów , prowadzenie instruktaży dla rodziców,  kierowanie do odpowiednich form pomocy. Od 20 lat pełnienie funkcji wicedyrektora SOSW.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.