WOPFU - Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia - warsztaty
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
100 zł
Warsztaty online (max 25 osób)
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 90 minut
Webinarium

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, to jeden z ważniejszych dokumentów dla ucznia z niepełnosprawnością.  Półrocze roku szkolnego to nie tylko czas na podsumowanie edukacji - dla ucznia w kształceniu specjalnym, to przede wszystkim czas na ewaluację działań edukacyjnych i terapeutycznych. Prawidłowo dokonana ocena poziomu umiejętności i analiza trudności ucznia, powinna stanowić sedno kolejnych działań nauczyciela i specjalisty w placówce. Podczas spotkania przedstawiony zostanie sposób jak dokonać takiej analizy. Przedyskutowana zostanie również obecna sytuacja, w której to większość uczniów w placówkach masowych realizuje cele edukacyjne i terapeutyczne zdalnie.

 • W jaki sposób opisać obszary podczas weryfikacji Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego?
 • Co jest najważniejsze podczas sporządzania oceny ? 
 • Zdalna Ocena Poziomu Funkcjonowania- na co zwracać uwagę?
 • W jaki sposób podzielić pracę, aby ewaluacja była naprawdę pracą zespołową?
 • Czy mogę zaprosić rodzica do współpracy?

Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedź podczas webinarium, którego tematyką będzie analiza i opracowanie WOPFU. Przeanalizujemy praktycznie podejście do analizy Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia - warsztaty

 • Zapoznanie z podstawą prawną niezbędną przy ewaluacji IPET 
 • Przedstawienie obszarów, które powinny być określone WOPFU
 • Praktyczne podejście do przeprowadzenia weryfikacji założeń edukacyjno-terapeutycznych
 • Zdobycie umiejętności określenia i opisania najważniejszych obszarów WOPFU
 • WOPFU? Wszystko jest dla mnie jasne!

Adresaci

 • dyrektor
 • nauczyciel wspomagający
 • specjalista
 • nauczyciel-wychowawca
 • pedagog odpowiedzialny za prawidłową realizację kształcenia specjalnego

Prowadzący

mgr Katarzyna Bukała- Litwin

Ukończony Uniwersytet Rzeszowski: Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, dyrektor pedagogiczny w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS w Rzeszowie, koordynator merytoryczny przedszkola specjalnego, trener TUS. Od 6 lat współpraca z uczelniami realizującymi studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalnego mi.in: Collegium Balticum Szczecińska Szkoła Wyższa), prowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych. Ukończone kursy i szkolenia m.in.; 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej - Stosowana Analiza Zachowania , Stymulowanie umiejętności komunikacyjnych i zdolności skupienia uwagi u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu G.Davies, Szkolenie  HANDLE ®, VB-MAPP, Funkcjonalne wykorzystanie Stosowanej Analizy Zachowania, Picture Exchange Communication System, Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – według modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań (G.LaVigne) oraz szkolenia, warsztaty, konferencje związane z poszerzaniem wiedzy na temat zagadnień pedagogiki specjalnej, metod pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spektrum autyzmu), zarządzania w oświacie, organizacji kształcenia specjalnego, rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 100 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 125 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.