WOPFU - Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia - wprowadzenie
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: online Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Zbliża się czas podsumowania półrocza w roku szkolnym, zatem i czas na podsumowanie działań edukacyjno- terapeutycznych. Prawidłowo przeanalizowane wsparcie edukacyjne i terapeutyczne  dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego warunkuje jego poziom funkcjonowania oraz rozwój w szkole czy przedszkolu w kolejnym półroczu. Analiza działań ale przede wszystkim konkretne wnioski do dalszej pracy powinny stanowić fundament poprawnie określonego i realizowanego kształcenia specjalnego. Zatem- jak dokonać Wielospecjalistycznej Oceny w dobie pandemii?

 • Jakie obszary należy uwzględnić podczas weryfikacji Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego?
 • Jak weryfikować założenia edukacyjno- terapeutyczne w okresie zdalnej edukacji?
 • Zdalna Ocena Poziomu Funkcjonowania- czy jest w ogóle możliwa?
 • Kto dokonuje weryfikacji?
 • Czy jest gotowy wzór?
 • W jakim czasie jesteśmy zobowiązani przygotować WOPFU?

Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedź podczas webinarium, którego tematyką będzie ewaluacja działań edukacyjno- terapeutycznych. Nie będzie to tylko czysta teoria- chociaż ta też jest potrzebna i na pewno się pojawi, ale przede wszystkim przeanalizujemy praktycznie podejście do analizy Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia - wprowadzenie

 • Zapoznanie z podstawą prawną niezbędną przy ewaluacji IPET
 • Przedstawienie obszarów, które powinny być określone WOPFU
 • Praktyczne podejście do przeprowadzenia weryfikacji założeń edukacyjno-terapeutycznych
 • Zdobycie umiejętności określenia i opisania najważniejszych obszarów WOPFU
 • Określenie znaczenia WOPFU, ramy czasowe analizy

Adresaci

 • dyrektor,
 • nauczyciel wspomagający,
 • specjalista,
 • nauczyciel-  wychowawca,
 • pedagog odpowiedzialny za prawidłową realizację kształcenia specjalnego

Prowadzący

mgr Katarzyna Bukała- Litwin

Ukończony Uniwersytet Rzeszowski: Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, dyrektor pedagogiczny w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS w Rzeszowie, koordynator merytoryczny przedszkola specjalnego, trener TUS. Od 6 lat współpraca z uczelniami realizującymi studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalnego mi.in: Collegium Balticum Szczecińska Szkoła Wyższa), prowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych. Ukończone kursy i szkolenia m.in.; 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej - Stosowana Analiza Zachowania , Stymulowanie umiejętności komunikacyjnych i zdolności skupienia uwagi u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu G.Davies, Szkolenie  HANDLE ®, VB-MAPP, Funkcjonalne wykorzystanie Stosowanej Analizy Zachowania, Picture Exchange Communication System, Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – według modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań (G.LaVigne) oraz szkolenia, warsztaty, konferencje związane z poszerzaniem wiedzy na temat zagadnień pedagogiki specjalnej, metod pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spektrum autyzmu), zarządzania w oświacie, organizacji kształcenia specjalnego, rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.