Wprowadzenie do Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli.
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
27 wrz 2023
20:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 1 godzina
Webinarium

Praca z dziećmi – w przedszkolach i szkołach - to nierzadko codzienne zmagania z rozmaitymi trudnościami wychowawczymi. Uczniowie często stawiają nauczycieli przed takimi wyzwaniami, jak zniechęcenie, brak współpracy, napady złości, kłamstwa, kłótnie, agresja słowna lub fizyczna.

A gdyby tak zmienić nieco sposób stereotypowy sposób postrzegania dyscypliny i potraktować ją jak … uczenie – siebie i innych? 

Zapraszamy na webinar, podczas którego uczestnicy będą mogli poznać główne założenia, fundamenty  oraz przykłady narzędzi, komunikatów i rozwiązań, jakie oferuje POZYTYWNA DYSCYPLINA – skuteczne podejście do rodzicielstwa i wychowania, które pomogło już wielu nauczycielom I rodzicom w Polsce i na świecie.

Wprowadzenie do Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli.

CELE: 

- zapoznanie się z 5 fundamentami Pozytywnej Dyscypliny

- pokazanie,  jakie skuteczne narzędzia oferuje

- wskazanie znaczenia roli nauczyciela/pedagoga w kształtowaniu u uczniów konkretnych umiejętności i kompetencji życiowych

- poznanie przykładów niebehawioralnych narzędzi o długofalowym działaniu – zamiast kar i nagród

- nauka rozpoznawania przyczyn niewłaściwego zachowania u uczniów

- pokazanie, że prawdziwa dyscyplina to uczenie

Adresaci

  • Nauczyciele,

  • pedagodzy,

  • dyrektorzy,

  • rodzice,

  • opiekunowie 

  • wszyscy inni specjaliści, pracujący na co dzień z dziećmi – w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

Prowadzący

mgr Olga Pośpiech

Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Od 3 lat organizuje warsztaty i szkolenia. Pedagog. Wiedzę i doświadczenie zdobywała będąc przez 6 lat dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie. Absolwentka rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli, organizowanego przez Polski Instytut Montessori w Warszawie.  Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji i rozwoju osobistego. Mama dwóch chłopców w wieku wczesnoszkolnym, praktykująca Pozytywną Dyscyplinę od 4 lat.
Prowadzi swoją stronę FB @pozytywnieolgapospiech

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 19 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 69 

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.