Wspieranie motoryki dziecka – ruch jako istotna forma terapii
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium


Ruch jest jedną z podstawowych działań, jakie realizuje dziecko na etapie rozwoju. Webinar poświęcony zostanie zagadnieniom praktycznym, dotyczącym wspierania rozwoju dziecka poprzez aktywność fizyczną. Przybliżymy zagadnienie wieloaspektowego wpływu aktywności ruchowej na rozwój dziecka i jego prawidłowość. Przedstawione zostaną możliwości wspierania rozwoju dziecka poprzez ruch w różnych środowiskach z uwzględnieniem nowych możliwości związanych z postępem technicznym jak i obecnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. Przybliżymy sposoby na „efektywne” wykorzystanie czasu z dzieckiem. Przedstawione zostaną praktyczne metody pracy z dzieckiem, jakie można zrealizować w domu. Jest to praktyczny poradnik nie tylko dla nauczyciela, który może wykorzystać wskazane metody podczas nauczania zdalnego, ale również dla rodziców, którzy mogą sami pracować ze swoimi dziećmi.

Wspieranie motoryki dziecka – ruch jako istotna forma terapii

CELE:

Teoretyczne:

 • Zapoznanie z prawidłowościami rozwoju psychoruchowego dzieci w aspekcie często występujących nieprawidłowości
 • Prezentacja podstawowych informacji dotyczących wpływu aktywności fizycznej na rozwój

Poznawcze:

 • Implikacje behawioralne ruchu – przykłady praktyczne
 • Możliwości wyrównywania deficytów rozwojowych – przykłady praktyczne

Utylitarne: 

 • Wskazanie możliwości wspierania rozwoju psychoruchowego poprzez aktywność fizyczną

Adresaci

 • logopedzi / neurologopedzi
 • terapeuci
 • nauczyciele
 • pedagodzy
 • rodzice/opiekunowie dzieci
 • osoby zainteresowane

Prowadzący

Dr n. o zdr. Justyna Podgórska-Bednarz

Doświadczenie zawodowe:

 • Adiunkt (badawczo-dydaktyczny) - Katedra Fizjoterapii, Insytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Fizjoterapeuta/Terapeuta Integracji Sensorycznej/Terapeuta Ręki - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychouchową, Rzeszów
 • Współpraca z wieloma ośrodkami w zakresie diagnostyczno-terapeutycznym

Wykształcenie/ważniejsze kursy i szkolenia:
Fizjoterapeuta, Specjalista Zdrowia Publicznego z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej, Oligofrenopedagog, Terapeutka Integracji Sensorycznej, Instruktorka Masażu Shantali, Terapeutka Ręki, Trenerka Umiejętności Społecznych. Uczestniczka wielu innych szkoleń i kursów pozwalających na kompleksowy dobór metod terapeutycznych do potrzeb dziecka.  

Zainteresowanie zawodowe:
ADHD, spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektulna, nadwaga i otyłość w populacji rozwojowej, zaburzenia integracji sensorycznej, rozwojowe zaburzenia koordynacji.

Inne:
Autorka i współautorka wielu publikacji oraz doniesień prezentowanych w czasie krajowych oraz zagranicznych konferencji. Członek European Childhood Obesity Group, Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Podkarpackiego Odziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.