Współpraca z rodzicami dziecka z deficytami poznawczymi
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Temat stanowi kontynuację wątku dotyczącego rozpoznawania i pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną i deficytami poznawczymi. Mianem deficytów poznawczych należy określić te zaburzenia, które utrudniają dziecku odbiór, przechowanie i przetwarzanie informacji płynących ze świata, pozwalających świat zrozumieć i dobrze w nim funkcjonować. Dotyczą one takich funkcji poznawczych jak: percepcja, pamięć, uwaga, myślenie. Efektywna praca z dzieckiem z deficytami poznawczymi jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy mamy odpowiednie rozpoznanie problemu. Konieczna jest jednak współpraca rodziców. To rodzice jako pierwsi (choć nie zawsze są tego świadomi) odkrywają trudności swoich dzieci, to oni decydując się na otwartość przychodzą po pomoc. To oni będą pracowali pod kierunkiem specjalistów w domu. Do częstych należą jednak sytuacje gdy rodzic nie dostrzega lub wypiera problem nakładających się na niepełnosprawność deficytów poznawczych.  Jak podjąć temat rozpoznanych trudności poznawczych z rodzicami uczniów? Jak rozmawiać o ponownej diagnozie? Czego unikać? Temat webinarium jest bardzo ważny dla pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli i terapeutów którzy pracując z dzieckiem z niepełnosprawnością, a szczególnie z dzieckiem z afazją czy autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera widzą nakładające się deficyty poznawcze i chcą pomóc dziecku i jego rodzicom.

Współpraca z rodzicami dziecka z deficytami poznawczymi

Cele:

Cel teoretyczny – dostarczenie wiedzy na temat procesów poznawczych istotnych dla funkcjonowania dziecka oraz mechanizmów radzenia sobie z sytuacją trudną przez rodziców.

Cel poznawczy – przedstawienie założeń teoretycznych na przykładzie studium indywidualnego przypadku (przypadki pracy diagnostyczno-terapeutycznej).

Cel praktyczny – wypracowanie wskazówek do pracy z rodzicami dzieci z deficytami poznawczymi.

Adresaci

  • pedagodzy
  • psycholodzy
  • nauczyciele
  • terapeuci pedagogiczni
  • rodzice dzieci

Prowadzący

dr Małgorzata Lis

dr nauk hum. w zakresie pedagogiki, psycholog, oligofrenopedagog, trener. Pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi oraz psychologa w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sandomierzu. W obszarze wsparcia nauczycieli pracuje ponad 10 lat.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.