Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu - Szkolenie zgodne z Priorytetami MEiN 2020/2021
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
Bezpłatne
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 150 minut
Webinarium

Podczas webinarium zostaną omówione podstawowe zasady sprzyjające efektywnemu nauczaniu dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zdalne nauczenie może przybierać różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości wszystkich uczestników tego procesu, ale przede wszystkim dawać możliwość uzyskania celu nauczania. Kluczem do efektywnej nauki jest dobór odpowiednich narzędzi wspierających pracę oraz aktywizujących ucznia. Bez wątpienia na uwagę zasługuje również sprawa komunikacji z uczniem i rodzicem oraz zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, aby chronić swoje dane i zasoby. Zdobytą podczas webinarium wiedzę można wykorzystać do prowadzenia zdalnych lekcji, kół zainteresowań, a także podczas zajęć indywidualnych.

Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu - Szkolenie zgodne z Priorytetami MEiN 2020/2021

CELE: 

  • Wprowadzenie - wady i zalety kształcenia na odległość
  • Kanały komunikacji z uczniami i rodzicami w pracy zdalnej
  • Przydatne narzędzia wspierające naukę na odległość
  • Sposoby udostępniania materiałów edukacyjnych
  • Bezpieczeństwo podczas nauczania zdalnego

Adresaci

Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne na odległość poszukujący inspiracji i sposobów na usprawnienie swojej pracy.

Prowadzący

mgr Joanna Obłoza

Absolwentka technologii chemicznej na Politechnice Rzeszowskiej. W latach 2014-2019 mocno związana z Programem "Projektor - wolontariat studencki", gdzie jako wolontariuszka prowadziła zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Koordynatorka projektów edukacyjnych związanych z aktywną nauką przedmiotów ścisłych. Pasjonatka eksperymentów - wielokrotnie podczas pikników edukacyjnych prezentowała doświadczenia chemiczne szerokiemu gronu odbiorców. Prowadzi zajęcia z eksperymentami dla przedszkolaków i uczniów na różnych szczeblach edukacji. Miłośniczka aktywnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi z tego zakresu szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia na studiach podyplomowych Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych oraz Instytutu Studiów Podyplomowych w Chełmie i Lublinie. Prywatnie miłośniczka kotów.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 0 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 25 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.