Czy to czary? - proste eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej

Cena
Forma
Termin
Status
Szkolenie bezpłatne
warsztatowa
Rekrutacja
zakończona
Miejsce szkolenia: ul. Rymanowska 15a, Sala Wykładowa PCUD Czas trwania: