Zabawy sensoryczne w przedszkolu

Cena
Forma
Termin
Status
500 zł
warsztatowa
07 maj 2022
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa Czas trwania: 7 - 8.05.2022
Zabawy sensoryczne w przedszkolu

Termin: 7 - 8 .05.2022  

Sobota:  9.00 - 15.00

Niedziela  9.00 - 14.00


Szkolenie obejmuje przedstawienie rozwoju ruchowego dziecka od 0 do 6 roku życia. W ramach szkolenia przedstawiane są:

prawidłowości i nieprawidłowości związane z rozwojem ruchowym.

narzędzia diagnostyczne służące identyfikacji przyczyn problemów ruchowych, grafomotorycznych.

po prawidłowej identyfikacji problemów propozycje stosowanych zabaw, mających na celu usprawnianie pod względem ruchowym,grafomotorycznym zarówno dziecka mającego tylko problemy ruchowe, grafomotoryczne, jak i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Cel i program szkolenia

Cel szkolenia:

Prezentacja zagadnień związanych z  występowaniem nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym, co w konsekwencji przyczynia się do wystąpienia problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu a następnie w szkole. Zapoznanie uczestników z narzędziami do diagnozowania problemów oraz pokazanie sposobu ich wykorzystania.

Program szkolenia:

 1. Wstęp.
 2. Rozwój ruchowy dziecka.
 3. Rozwój dziecka od urodzenia do pierwszego roku życia.
 4. Rozwój dziecka od pierwszego roku życia do szóstego roku życia.
 5. Integracja sensoryczna .
 6. Postawa u dzieci w przedszkolu.
 7. Do czego prowadzą problemy z rozwojem psychoruchowym.
 8. Zapoznanie uczestników z kwestionariuszami gotowości szkolnej.
 9. Ćwiczenia na stabilność posturalną.
 10. Ćwiczenia równoważne.
 11. Ćwiczenia z partnerem i z przyborami.
 12. Ćwiczenia kształtujące szybkość i zwinność.
 13. Ćwiczenia z elementami tańca.
 14. Tworzenie torów przeszkód.

Forma szkolenia

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, warsztaty, dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

Szkolenie jest kierowane do:

 • nauczycieli pracujących w przedszkolu
 • nauczycieli pracujących w szkole
 • oligofrenopedagogów
 • terapeutów zajęciowych
 • logopedów,
 • rodziców,
 • innych terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Prowadzący szkolenie

Dr Jacek Szmalec - teoretyk i praktyk. Doktor nauk, który obronił pracę pod tytułem: "Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu funkcji motorycznych i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich" na UMCS w  Lublinie.  Absolwent   kilku kierunków studiów podyplomowych, w tym z fizjoterapii i związanych z autyzmem. Uczestnik wielu konferencji i szkoleń (Wielka Brytania - Cambridge, Londyn, Bristol, Birmigham, Leeds, Izrael, Francja - Paryż, Węgry - Instytut Petö w Budapeszcie, Holandia i Polska), które wzbogaciły jego wiedzę teoretyczną na temat przyczyn problemów z ręką, w tym problemów grafomotorycznych i sposobów ich rozwiązywania również u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Wykładowca na wielu krajowych uczelniach, w tym UMCS w Lublinie, UG w Gdańsku, UKW w Bydgoszczy, KPSW w Bydgoszczy, WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych (dorobek pod linkiem). Wiedzę teoretyczną i umiejętności (NDT, SI, AHA, metoda Prechtla, ADOS - 2, ASRS, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, międzynarodowy 14-100 OSTRÓDA, UL. GRUNWALDZKA 25/21; TEL. 504 039 756; E-MAIL: info@mcsedu.com, www.mcsedu.com trener masażu Shantala i inne) wykorzystuje od prawie 20 lat w pracy z dziećmi w SOSW w Szymanowie i od 2007 roku w prowadzonym przez siebie gabinecie terapeutycznym. Więcej informacji o Prowadzącym na stronie: http://www.mcsedu.com/zespol/2-mgr-jacekszmalec.html


Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Serwis kawowy