Zachowania trudne dzieci: agresja, autoagresja, zachowania buntownicze.

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
07 lut 2020
Miejsce szkolenia: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121 Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Cel szkolenia:

 • Kształtowanie praktycznych umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci
 • Przekazanie wiedzy na temat potencjalnych przyczyn agresji i autoagresji
 • Przeciwdziałanie przyjmowaniu przez uczniów postaw buntowniczych

Dla kogo?

Adresatami szkolenia są przede wszystkimi: nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej, wychowawcy, pedagodzy szkolni

Plan szkolenia:

 • Praktyczne ćwiczenia w określeniu funkcji zachowań niewłaściwych
 • Model analizy zachowania ABC
 • Ćwiczenia w prawidłowym formułowaniu celów w pracy z trudnymi zachowaniami
 • Budowanie proaktywnych strategii pracy
 • Metody skutecznej komunikacji z rodzicami

Prowadząca:

Majewska Olga - specjalista ds. psychologii rozwoju, edukacji i rodziny oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych, psycholog, logopeda, nauczyciel akademicki. Aktualnie jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie, Szkoły Podstawowej
w Sulmierzycach i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pabianicach.

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
 • Serwis kawowy