Zachowania trudne uczniów z ASD w szkole
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
200
warsztatowa
06 paź 2020
6 październik 2020
Miejsce szkolenia: ul. Rymanowska 15a Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Opis

Podczas szkolenia skonfrontuję Państwa z zagadnieniem zachowań trudnych głównie w aspekcie praktycznym. Przedstawię sposoby przeciwdziałania zachowaniom kontekstowo niepoprawnym oraz sposoby interwencji w sytuacjach newralgicznych. Podczas szkolenia zdobędą Państwo umiejętność oceniania funkcji zachowań swoich uczniów, a na jej podstawie, dobierania stosownej interwencji. Zdobędą Państwo wiedzę, umiejętności i przekonanie, że zachowanie trudne ucznia nie musi wiązać się ze strachem nauczyciela/ terapeuty. Wręcz przeciwnie- może być źródłem wiedzy o uczniu, a w późniejszym etapie satysfakcji z jego wyeliminowania i osiągnięcia przez ucznia nowej życiowej kompetencji.  

Program

 • Rodzaje zachowań trudnych
 • Konsekwencje pozostawienia osoby z ASD bez pracy nad zachowaniem
 • Z czym mierzą się osoby z ASD w warunkach szkolnych
 • Funkcjonalna ocena zachowania
 • Redukowanie zachowań niepożądanych
 • Modyfikacje antecedentów (jak działać profilaktycznie)
 • Modyfikacje konsekwencji (sposoby interwencji w sytuacjach wystąpienia zachowania niepożądanego)
 • Zasady tworzenia kontraktu

Adresaci

 • dyrektorzy szkół
 • nauczyciele wspomagający
 • nauczyciele wychowawcy
 • nauczyciele przedmiotowi
 • pedagodzy szkolni
 • psychologowie szkolni
 • terapeuci
 • rodzice
 • osoby zainteresowane tematem

Organizacja szkolenia

Uczestnik podczas szkolenia ma zapewnione:
 • Środki ochrony zgodnie z zasadami ustalonymi przez Dyrektora PCUD (dezynfekcja sali, dezynfekcja rąk itp.)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie
 • Przykładowe karty pracy oraz kontrakty, które można wykorzystać w pracy z dziećmi
 • Serwis kawowy

Prowadzący

mgr Joanna Witkowska

Pedagog, psychoprofilaktyk (z pasji i wykształcenia) wykwalifikowany w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania, certyfikowany trener umiejętności społecznych. Od 2008 roku praktyk w terapii osób ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami. Konsultuje szkoły oraz przedszkola w kwestii zachowań uczniów z ASD. Interesuje się szczególnie analizą oraz profilaktyką zachowań niepożądanych. Wieloletni wykładowca PCUD. Autorka szkoleń o tematyce zachowań kontekstowo niepoprawnych. Stale doskonali swój warsztat. Prywatnie: żona oraz mama dwójki dzieci. Uwielbia wędrówki górskie, podróże, podziwianie świata z perspektywy roweru i namiotu, dobrą muzykę oraz fotografowanie.