Zachowania trudne w przedszkolu i szkole - jak sobie z nimi radzić
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
23 maj 2022
19:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19:00)
Webinarium

Wielu nauczycieli doświadcza trudnych zachowań swoich podopiecznych, potrafią one zburzyć plan pracy pedagogicznej. Pedagodzy często nie wiedzą, jak na te zachowania powinni reagować, aby swoją postawą rozwiązać problem, zamiast go utrwalać. Istotne jest zrozumienie przyczyn takich zachowań i określenie sposobu postępowania w takim wypadku.

Celem webinaru będzie określenie, jakie mogą być powody pojawienia się zachowania trudnego w szkole i przedszkolu, próba dokonania jego opisu i analizy oraz wdrożenie do zastosowania interwencji terapeutycznej, która będzie skutecznie eliminować trudności. 

Zachowania trudne w przedszkolu i szkole - jak sobie z nimi radzić

Odpowiemy na pytania:

1. Dlaczego dzieci źle się zachowują?

2. Kiedy zachowanie stanowi problem?

3. Co może niepokoić opiekuna w zachowaniach oraz emocjach dzieci?

4. Jak wzmacniać prawidłowe zachowania?

5. Jak wygaszać zachowania niepożądane?

6. Jak pomóc dziecku radzić sobie ze złością?

Adresaci


  • Nauczyciele
  • Pedagodzy
  • Wszyscy zainteresowani tematem

Prowadzący

Monika Wójcik

Pedagog, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel-terapeuta. 8 lat doświadczenia zawodowego – praca w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno – pedagogicznej, ośrodku pomocy społecznej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 30 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

Prosimy o dokonanie wpłaty. W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 80 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.