Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas I-III
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
24 kwi 2023
20:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli, którzy rozpoczynają swoją pracę w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na poziomie szkoły podstawowej w klasach I-III. Forma zajęć korekcyjno-kompensacyjnych powinna być atrakcyjna oraz angażująca dzieci biorąc pod uwagę ich specjalne potrzeby edukacyjne. Dzięki spotkaniu nauczyciele zapoznają się z metodami i narzędziami, które pomogą spełnić te warunki. Szkolenie jest wsparciem nauczycieli z zakresu udzielania pomocy uczniom w czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.  Na spotkaniu zostaną przybliżone cele zajęć, cele terapeutyczne- formy i metody pomocy w poszczególnych dysharmoniach, gotowe inspiracje i pomysły do wykorzystania na zajęciach.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas I-III

UCZESTNICY:

1. Poznają zasady prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasach I-III.
2. Nauczą się odpowiednio dobierać metody i formy pracy.
3. Wzmocnią kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Otrzymają inspiracje i pomysły do wykorzystania w pracy.

Adresaci

  • Nauczyciele klas I-III,

  • Specjaliści terapii pedagogicznej,

  • Pedagodzy.

Prowadzący

mgr Angelika Perdek - Chabinowska

Czynny zawodowo nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny oraz doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych z obszarów: umiejętności miękkich, technik uczenia, autoprezentacji, nowoczesnych metod nauczania, rozwijania kompetencji kluczowych, TIK, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokumentacji i obowiązujących przepisów,  czy zabaw i gier wprowadzających w świat dziecięcego kodowania, innowacji. Na szkoleniach stawia nacisk na praktyczne wykorzystanie przedstawianych treści w codziennej pracy dydaktycznej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 19 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 69 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.