Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Podstawowe założenia i pomysły na realizację
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
19 sty 2022
19:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Szkolenie jest wsparciem nauczycieli i specjalistów prowadzących w szkołach zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne nauczycieli rozpoczynających pracę w tym zakresie. Na szkoleniu zostaną przedstawione prawne aspekty prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się oraz gotowe pomysły do realizacji z uczniami.

Zostaną omówione punkty:

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w zakresie umiejętności społeczno-emocjonalnych.
 2. Zasady organizacji zajęć- obligatoryjne zadania, przepisy prawa.
 3. Pomysły i inspiracje do wdrożenia na zajęciach z zakresu umiejętności społeczno-emocjonalnych.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Podstawowe założenia i pomysły na realizację

UCZESTNICY:

1.Poznają podstawy prawne organizacji zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych.
2. Nauczą się sprawnie i efektywnie organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zakresie podjętych działań.
3. Wzmocnią kompetencje miękkie w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.
4. Otrzymają  inspiracje dotyczące zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

Adresaci

 • Nauczyciele,
 • pedagodzy,
 • rodzice dzieci,
 • specjaliści terapii pedaogicznej
 • opiekunowie,
 • terapeuci

Prowadzący

mgr Angelika Perdek Chabinowska

Jestem czynnym zawodowo nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym, specjalistą terapii pedagogicznej. Od lat prowadzę szkolenia dla rad pedagogicznych z obszarów: umiejętności miękkie, technik uczenia, autoprezentacji, nowoczesnych metod nauczania, rozwijania kompetencji kluczowych, TIK, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokumentacji i obowiązujących przepisów,  czy zabaw i gier wprowadzających w świat dziecięcego kodowania, innowacji. Na szkoleniach stawiam nacisk na praktyczne wykorzystanie przedstawianych treści w codziennej pracy dydaktycznej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.