Zakłócenia w mowie i komunikacji u dziecka z ASD
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
27 lis 2020
19:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Podczas szkolenia przedstawiona zostanie charakterystyka zakłóceń w mowie i komunikacji osób ze spektrum autyzmu z punktu widzenia literatury przedmiotu, w tym odnosząca się do deficytów: ilościowych, jakościowych, w pragmatycznym użyciu języka oraz w komunikacji niewerbalnej, a także - na zasadzie kontrastu - z punktu widzenia osób ze spektrum autyzmu. Porównanie takie pozwala osobom neurotypowym zmienić ocenę opisanych deficytów/ odmienności w mowie i komunikacji, jakie prezentują osoby z ASD. Przedstawione zostaną również nagrania audio dokumentujące wybrane nieprawidłowości. Informacje te powinny stanowić ważne wskazówki dla rodziców, terapeutów, a przede wszystkim logopedów pracujących na co dzień z osobami z ASD. Dzięki nim zdobędą wiedzę:

 • na co zwrócić uwagę w diagnozie,
 • jakie zjawiska językowe mieszczą się w normie, a które powinny niepokoić,
 • nad czym należy pracować i jakie sfery usprawniać.   

Zakłócenia w mowie i komunikacji u dziecka z ASD

Zapoznanie się uczestników z problematyką nieprawidłowości w mowie i komunikacji u osób z ASD.

Uczestnik szkolenia zapozna się z pojęciami i przykładami:

 • deficytów ilościowych
 • deficytów jakościowych
 • deficytów w pragmatycznym użyciu języka
 • deficytów w komunikacji niewerbalnej

a ponadto pozwoli:

 • uwrażliwić się na trudności w mowie i komunikacji doświadczane przez osoby z ASD
 • nabyć wiedzę, na co zwrócić szczególną uwagę podczas diagnozy i terapii z zakresu mowy i komunikacji u osób z ASD

Adresaci

 • logopedzi / neurologopedzi
 • terapeuci
 • nauczyciele
 • pedagodzy
 • rodzice/opiekunowie dzieci
 • osoby zainteresowane

Prowadzący

mgr Katarzyna Tokarz

neurologopeda, pedagog, pracuje w Poradni Autyzmu Dzieci w Rzeszowie. Diagnosta i terapeuta, od 12 lat prowadząca terapie i diagnozy osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Wykładowca w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach dotyczących problematyki ASD.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.