Zakłócenia w mowie i komunikacji u dziecka z ASD
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
15 gru 2021
19:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Tematem webinarium będzie przybliżenie Państwu problematyki związanej z różnorodnością form, w jakich przejawiają się opóźnienia i zaburzenia mowy i komunikacji u osób z ASD. Jest to o tyle ważne, że problem nieprawidłowości (jak wielu terapeutów uważa) nie sprowadza się tylko do braku mowy werbalnej, echolalii czy niechęci do dialogu u osób werbalnych. Podczas spotkania przedstawię szeroką charakterystykę zagadnienia odnosząc się do podziału nieprawidłowości na deficyty ilościowe, jakościowe, w pragmatycznym użyciu języka oraz w komunikacji niewerbalnej. Będę je także popierać cytatami osób będących w spektrum autyzmu charakteryzujących dane zagadnienie (ukazujące ich punkt widzenia) oraz przykładami z  własnej praktyki terapeutycznej (w tym nagraniami audio), aby lepiej zwizualizować poszczególne nieprawidłowości. Na podstawie tej analizy wskażę również zagadnienia, nad którymi logopedzi, terapeuci powinni pracować dążąc do rozwoju mowy i komunikacji u osób ze spektrum autyzmu. Świadomość różnorodności zjawisk językowych występujących w ASD jest niezwykle istotna dla osób na co dzień pracujących z osobami ze spektrum autyzmu, gdyż uświadamia im nad czym pracować i w jaki sposób, aby ich oddziaływania terapeutyczne przynosiły wymierny efekt dla samego pacjenta i jego rodziny.

Zakłócenia w mowie i komunikacji u dziecka z ASD

Cele: 

Zapoznanie uczestników z heterogenicznością form, w jakich przejawiają się opóźnienia i zaburzenia mowy i komunikacji u osób ze spektrum autyzmu.

 Uczestnik szkolenia:

 • dowie się czym jest ASD
 • zdobędzie wiedzę jakie przybierają formy nieprawidłowości językowe występujące u osób z ASD, w tym:
 • deficyt ilościowe
 • deficyty jakościowe
 • deficyty w pragmatycznym użyciu języka
 • deficytu w komunikacji niewerbalnej
 • zdobędzie wiedzę nad jakimi aspektami języka pracować mając pod opieką pacjenta z ASD

Adresaci

 • logopedzi
 • terapeuci
 • nauczyciele
 • pedagodzy
 • rodzice/opiekunowie dzieci
 • osoby zainteresowane

Prowadzący

mgr Katarzyna Tokarz - neurologopeda, pedagog. Pracuje w Poradni Autyzmu Dzieci w Rzeszowie. Diagnosta i terapeuta, od ponad 13 lat prowadząca terapię i diagnozy osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Wykładowca w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach dotyczących problematyki ASD.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.