"Żeby im się chciało chcieć” czyli jak budować motywację wewnętrzną uczniów
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
23 lis 2023
18:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 18.00)
Webinarium

Jedną z największych trudności w  pracy z uczniem jest spowodowanie, by sam chciał podjąć działanie. Stąd stosowanie nagród, zachęt, ocen, wzmocnień z naszej strony. Jednak, jak pokazują badania, nagrody zewnętrzne tylko początkowo zwiększają chęć do działania. Z czasem chęć szybko spada, rośnie za to oczekiwanie coraz większej narody zewnętrznej, a nam zaczyna brakować pomysłów na sposób nagradzania, który pobudzi na nowo. Motywacja najdłużej utrzymuje się wtedy, gdy wypływa z wewnątrz. Wtedy również dziecko jest najbardziej kreatywne i wytrwałe w działaniu.  Dzięki wzmacnianiu motywacji wewnętrznej, możemy też uniknąć buntu ucznia. Budowanie na nowo chęci zbuntowanego dziecka do pracy to element, który „kosztuje” nas najwięcej emocji i czasu.  Na webinarze pokażę:

- dlaczego motywowanie zewnętrzne działa krótko

- czego nie robić, by nie demotywować ucznia 

- co robić, by uczniowie sami „chcieli chcieć”.


Cele

- pokazanie roli motywacji wewnętrznej ucznia w procesie nauki, terapii, budowanie współpracy z dzieckiem, w tym z dzieckiem z Zespołem Aspergera

- pokazanie błędu, który powoduje spadek motywacji u ucznia

- zwiększenie świadomej komunikacji skierowanej na budowanie motywacji wewnętrznej drugiej osoby

- przedstawienie sposobu działania, skierowanego na wzmacnianie motywacji wewnętrznej dziecka

Adresaci

  • Nauczyciele
  • Pedagodzy
  • Terapeuci 
  • i inni specjaliści pracujący z dziećmi oraz młodzieżą

Prowadzący

mgr Dorota Depa 

Pasjonuje mnie rozwijanie potencjału osoby oraz zależność między podmiotowym podejściem, a efektywnością pracy i współpracy. Od 21 lat pracuję w edukacji na szczeblach od przedszkola do szkoły średniej jako pedagog szkolny, logopeda, teraputa, dyrektor. Od 5 lat prowadzę szkolenia z zakresu kierowania zespołem oraz program Lider dla siebie z zakresu budowania przywództwa osobistego i mentoringu.
W ostatnim czasie moje zawodowe zainteresowania koncentrują się wokół Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  


Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 19 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 69 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.