Zumba Kids - Innowacyjna forma spędzania czasu wolnego dla dzieci
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Coraz częściej mówi się o tym, że dzieci w wieku przedszkolny czy szkolnym coraz mniej czasu poświęcają aktywności fizycznej. Godziny, które są wolne od zajęć edukacyjnych najczęściej zostają przeznaczone na gry komputerowe, oglądanie telewizji, korzystanie z tabletów lub innych urządzeń elektronicznych. Moją inspiracją do podjęcia tego tematu dotyczącego zajęć Zumby dla dzieci były liczne obserwacje oraz zainteresowania, które dotyczyły wspomagania rozwoju dziecka.  Zumba dla dzieci to nie tylko sam taniec. Są to również zajęcia, które promują zdrowy tryb życia, pobudzają do pracy cały organizm, wzmacniają układ mięśniowy, uczą również szacunku i współpracy wśród rówieśników, wpływają na kształtowanie się pasji do tańca, muzyki. Zajęcia takie można wykorzystywać tak naprawdę na terenie każdego przedszkola, szkoły czy  Domu Kultury. Mogą one posłużyć jako dobry element dodatkowy w tracie zajęć, który będzie  miał na celu na przykład pobudzenie organizmu przed zajęciami edukacyjnymi.


Zumba Kids - Innowacyjna forma spędzania czasu wolnego dla dzieci

Celem Webinarium będzie przybliżenie tematyki dotyczącej Zumby Kids jako:

 • Innowacyjnej formy spędzania wolnego czasu dla dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym
 • Promowanie zdrowego trybu życia u dzieci
 • W jaki sposób  wpływać będą zajęcia na prawidłowe kształtowanie się organizmu dziecka
 • Przedstawienie Zumby Kids jako formy zajęć, która będzie wpływać również na rozwój emocjonalny dziecka

Adresaci

 • nauczyciele
 • nauczyciele wspomagający
 • pedagodzy
 • rodzice dzieci
 • opiekunowie 

Prowadzący

mgr Aneta Skoczylas- pedagog, terapeuta  osób ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami, wykształcenie zdobywałam na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz na Wyższej Szkole Humanitis z siedzibą w Sosnowcu. Swój warsztat doskonaliłam dzięki uczestnictwu w wielu kursach ( ukończony III kurs Stosowanej Analizy Zachowania- Fundacja Od Początku, kurs- Trening Umiejętności Społecznych) i szkoleniach ( Rola nauczyciela wspomagającego, dziecko z trudnościami, Wsparcie ucznia ze Spektrum Autyzmu w edukacji masowej i integracyjnej, Komunikacja z dzieckiem z Autyzmem), ukończone Warsztaty szkoleniowe – Sensoplastyka I stopnia, ukończone warsztaty muzyczno-taneczne- Studio tańca i muzyki RYTM, ukończone szkolenie- Animator zabaw dziecięcych. Brałam również udział w Ogólnopolskiej Konferencji Arteterapii. Jestem licencjonowany instruktorem Zumba, Zumba Kids, współpracuję z klubem sportowym Spin jak również prowadziłam liczne zajęcia odbywające się na terenie RDK. Moja pasja to muzyka i taniec, mój cel: praca z dziećmi z zaburzeniami ze Spraktrum Autyzmu.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.