Szkolenie podnoszące kompetencje pedagogów i psychologów

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”- kurs dla profesjonalistów (pedagogów i psychologów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć grupowych.


CZĘŚĆ 1 – RELACJA I DIALOG

Szkolenie skierowane jest do:

Profesjonalistów zajmujących się pracą z rodzicami –pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, poradniach niepublicznych, gabinetach prywatnych.

Osoba prowadząca: mgr Iwona Masłowska, psycholog, psychoterapeutka, trener programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w woj. podkarpackim

Forma:

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, przygotowujących uczestników do prowadzenia zajęć grupowych z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami oraz poszerzających umiejętności pracy psychoedukacyjnej w kontekście indywidualnym. Składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkania odbywają się w grupach nie większych niż 15 osób.


Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Adresowany do dorosłych.

Realizacja:

40 godzin dydaktycznych;

liczebność grupy 12-15 osób;

warsztatowe metody pracy;

zalecane prowadzenie przez dwie osoby.

Zaświadczenie może otrzymać osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach. Tylko w uzasadnionych przypadkach może to być obecność na 80% zajęć.


Program szkolenia:

 1. Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 2. Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
 3. Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
 4. Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 5. Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
 6. Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
 7. Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
 8. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 9. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 10. Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
 11. Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Materiały dla uczestników szkolenia:

 • J. Sakowska Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część I. Materiały dla prowadzących zajęcia.
 • Seria zeszytów metodycznych w formie pdf.
 • Wybrane elementy materiałów do zajęć warsztatowych pt „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” A. Faber, E. Mazlish

Szkolenie profesjonalistów obejmuje 40 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 30.11, 7.12, 14.12, 15.12

Zapisy telefoniczne środa – piątek 18:00 – 20:00 pod numerem 515199750 mgr Iwona Masłowska

Wartość kursu 1100 zł

Dla absolwentów PCUD cena 850 zł

Zgłoszenie uczestnictwa do 31.10.2019 – 850 zł

Zgłoszenie uczestnictwa do 15.11.2019 – 950 zł

Potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na rachunek organizatora


Centrum Terapii Dziecka SENSIS

81 1140 2004 0000 3402 7790 5164

W tytule prosimy wpisać: Imię i Nazwisko oraz Szkoła dla Rodziców i Wychowawców część 1

Dodatkowe Informacje na temat szkolenia można znaleźć nastronie

https://www.ore.edu.pl/2010/05/o-programie/

Link do wydarzenia na facebooku https://www.facebook.com/events/554704255273613/

Link do informacji na stronie Centrum Terapii Dziecka SENSIS http://www.sensis.rzeszow.pl/warsztaty-dla-profesjonalistow/