Kurs z języka angielskiego

Centrum Kształcenia Językowego przy PCUD realizuje kursy oraz szkolenia w zakresie nauczania języków obcych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych słuchaczy, zapraszamy na kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu międzynarodowego

logo PTE General

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu jest ważny bezterminowo i jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku.

Dedykowana oferta dotyczy nie tylko nauczycieli, ale również tych z Państwa, którzy chcą uzyskać potwierdzenie poziomu znajomości języka angielskiego.

Stawiamy na jakość, a o wysokim poziomie kształcenia świadczą wyniki kursantów I edycji, którzy ze 100% skutecznością zdali egzamin i mogą cieszyć się satysfakcją, sukcesem oraz awansem zawodowym. Serdecznie zapraszamy.

Kurs prowadzony jest w systemie weekendowym w siedzibie PCUD.

Napisz lub zadzwoń. Odpowiemy na wszystkie pytania.

Zapisz się - poziom B2 Zapisz się - poziom C1

Kwalifikacje

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 1-3 uzyskujesz gdy posiadasz:

  1. Przygotowanie pedagogiczne
  2. Metodyka języka obcego (języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej)– studia podyplomowe
  3. Egzamin z języka angielskiego na Poziomie B2

Egzamin poprzedzony jest kursem w wymiarze 120 godzin (forma hybrydowa)

Egzamin z języka angielskiego na Poziomie B2 poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym według Poziomów Rady Europy (The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Według wymagań CEFR osoba znajdująca się na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu dotyczącego konkretnych oraz abstrakcyjnych tematów. Poziom znajomości języka pozwala na sprawne, płynne i spontaniczne prowadzenie rozmowy z osobą anglojęzyczną. Sposób formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych jest przejrzysty, a także pozwala na uczestnictwo w dyskusji podając wady i zalety danego zagadnienia.

Zgodnie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (II etap edukacyjny (klasy 4-8) uzyskujesz gdy posiadasz:

  1. Przygotowanie pedagogiczne
  2. Egzamin z języka angielskiego na Poziomie C1

Egzamin poprzedzony jest kursem w wymiarze 120 godzin (forma hybrydowa) oraz indywidualne 2 godzinne sesje przedegzaminacyjne z couchem neurojęzykowym.

Egzamin z języka angielskiego na Poziomie C1 poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym według Poziomów rady Europy (The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Według wymagań CEFR osoba znajdująca się na poziomie C1 rozumie szeroki zakres dłuższych tekstów także w kontekście rozumienia znaczenia ukrytego, potrafi wypowiadać się płynnie oraz spontanicznie, a także skutecznie i swobodnie, a także posiada umiejętność budowania szczegółowych wypowiedzi dotyczących złożonych problemów, a także sprawnie i właściwie posługuje się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.