Kurs z języka angielskiego

Centrum Kształcenia Językowego przy PCUD realizuje kursy oraz szkolenia w zakresie nauczania języków obcych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych słuchaczy, zapraszamy na kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu międzynarodowego PTE General Level 3 (poziom B2).

logo PTE General

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu uprawnia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Dokument jest ważny bezterminowo i jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku.

Dedykowana oferta dotyczy nie tylko nauczycieli, ale również tych z Państwa, którzy chcą uzyskać potwierdzenie poziomu znajomości języka angielskiego.

Kurs prowadzony jest w systemie weekendowym w siedzibie PCUD i obejmuje 120 godzin.

Stawiamy na jakość, a o wysokim poziomie kształcenia świadczą wyniki kursantów I edycji, którzy ze 100% skutecznością zdali egzamin i mogą cieszyć się satysfakcją, sukcesem oraz awansem zawodowym. Serdecznie zapraszamy.

Napisz lub zadzwoń. Odpowiemy na wszystkie pytania.