Dyskalkulia rozwojowa - diagnoza trudności w uczeniu się matematyki
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki są problemem istotnie determinującym przebieg edukacji szkolnej dziecka. Dobre zdolności matematyczne są tak samo ważne jak dobra umiejętność czytania i nie dotyczy to tylko okresu szkolnego. Wśród nieprawidłowości o charakterze rozwojowym, problem dyskalkulii jest nadal mało rozpoznany zarówno w kontekście naukowym, jak i praktycznym. Nie każdy uczeń ujawniający trudności w nabywaniu  wiadomości i umiejętności matematycznych jest dzieckiem, u którego można stwierdzić dyskalkulię rozwojową. Celem webinaru jest przekazanie uczestnikom informacji, które pozwolą lepiej zrozumieć, czym jest dyskalkulia rozwojowa u dzieci.  Uczestnicy zapoznają się z objawami oraz nauczą się rozpoznawać sygnały mogące świadczyć występowaniu tego zaburzenia. Zostanie przedstawiony model diagnozy oraz kryteria diagnostyczne dyskalkulii rozwojowej. Przedstawione zostaną etapy rozwoju kompetencji matematycznych u dzieci oraz kwestia współwystępowania dyskalkulii rozwojowej z dysleksją.

Dyskalkulia rozwojowa - diagnoza trudności w uczeniu się matematyki

 CELE:

 • Przedstawienie definicji i kryteriów diagnostycznych dyskalkulii rozwojowej
 • Wyszczególnienie rodzajów specyficznych trudności w nauce matematyki
 • Przedstawienie etapów rozwoju kompetencji matematycznych u dzieci
 • Zapoznanie z symptomami specyficznych trudności w nauce matematyki
 • Zaprezentowanie modelu diagnozy dyskalkulii rozwojowej

Adresaci

 • nauczyciele
 • terapeuci pedagogiczni
 • pedagodzy szkolni
 • rodzice 
 • opiekunowie dzieci

Prowadzący

mgr Dorota Rokita 

Pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu specyficznych trudności w nauce, w tym dyskalkulią.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.