Echolalia w ASD - Dlaczego występuje, czy i jak z nią pracować?
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

 1. Dlaczego u 3/4 mówiących osób z autyzmem występuje echolalia?
 2. Do czego jest im ona potrzebna?
 3. Czy jest to zaburzenie rozwoju języka czy strategia nauki języka werbalnego?
 4. Czy podejmować nad nią pracę czy nie?

Wielu terapeutów i rodziców często zastanawia się nad tymi i wieloma podobnymi kwestiami, mając do czynienia z echolalią występującą u swoich podopiecznych lub dzieci. Przygotowane szkolenie odpowie na postawione pytania w sposób wyczerpujący i zgodny z aktualną wiedzą i standardami pracy. Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie obszerna wiedza teoretyczna oraz praktyczna dotycząca echolalii oraz perseweracji występujących w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Przedstawiona zostanie definicja echolalii oraz zaprezentowane zostaną jej rodzaje oraz formy, które nie są oczywiste i proste do określenia, a także funkcje jakie spełnia i sytuacje, w których pojawia się ta nieprawidłowość językowa. Zaprezentowane zostaną również różne sposoby przepracowania echolalii. Przedstawione zostaną nagrania audio dokumentujące przykłady echolalii oraz sposoby pracy nad nią. Informacje te powinny stanowić ważne wskazówki dla rodziców, terapeutów, a przede wszystkim logopedów pracujących na co dzień z osobami z ASD.

Echolalia w ASD - Dlaczego występuje, czy i jak z nią pracować?

Zapoznanie się uczestników z problematyką echolalii w mowie i komunikacji u osób z ASD. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę:

 • jakie są rodzaje echolalii
 • kiedy echolalia występuje i dlaczego
 • jakie funkcje spełnia echolalia
 • jak identyfikować wypowiedzi będące echolalią oraz perseweracją (formy, w których występują)
 • jak pracować nad echolalią
 • jakie są najczęstsze błędy popełniane przez terapeutów i rodziców przyczyniające się do wzmacniania echolalii

 Szkolenie pozwoli ponadto uwrażliwić się na trudności w mowie i komunikacji doświadczane przez osoby z ASD.


Adresaci

 • logopedzi / neurologopedzi
 • terapeuci
 • nauczyciele
 • pedagodzy
 • rodzice/opiekunowie dzieci
 • osoby zainteresowane

Prowadzący

mgr Katarzyna Tokarz

neurologopeda, pedagog, pracuje w Poradni Autyzmu Dzieci w Rzeszowie. Diagnosta i terapeuta, od 12 lat prowadząca terapie i diagnozy osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Wykładowca w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach dotyczących problematyki ASD.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.