Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi?
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
750 zł
warsztatowa
12 maj 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Hotel Rzeszów Czas trwania: 20 godz.dydaktycznych
Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi

Termin: 12-13.05.2023

12.05 (piątek) - godz. 16:00 - 20:00

13.05 (sobota) - godz. 9:00 - 19:00

Szkolenie przy współpracy z ośrodkiem wspierania kompetencji nauczycielskich i terapeutycznych "Strefa Dobrych Emocji", podczas którego przedstawione zostaną pomysły do radzenia sobie z najtrudniejszymi zachowaniami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W każdym zachowaniu niepożądanym zakodowana jest informacja o jego przyczynach i powodach dla których osoba z którą pracujemy, zachowuje się w ten właśnie sposób. Umiejętność postawienia właściwej diagnozy jest konieczna do skonstruowania środków skutecznej interwencji. Na szkoleniu przedstawimy nie tylko spójną wizję i teorię rozwiązywania wyjątkowo trudnych zaburzeń zachowania, ale przede wszystkim wiele bardzo praktycznych wskazówek dotyczących właściwych reakcji na trudne zachowania i pomysłów na skuteczne ich eliminowanie. Zmiana w zachowaniu dziecka zazwyczaj nie wymaga bardzo długiej, ciężkiej i konsekwentnej pracy. Właściwe odczytanie zachowania niepożądanego, umożliwia skuteczną interwencję poprzez zazwyczaj drobną zmianę w zachowaniu nauczyciela pracującego z takim uczniem. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów pracujących tak z dziećmi jak i z osobami dorosłymi.

Szkolenie skierowane jest m.in. do

  • pedagogów,
  • logopedów, 
  • neurologopedów,
  • terapeutów,
  • psychologów,
  • opiekunów,
  • rodziców.

Prowadzący szkolenie

mgr Jacek Kielin - psycholog

Utworzyłem „Strefę Dobrych Emocji” z myślą o potrzebie wsparcia nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Przez 25 lat, jako dyrektor Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” wspierałem moich najbliższych współpracowników w ich zawodowym rozwoju. Dzieliłem się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami na szkoleniach, które przez ponad dwadzieścia lat prowadziłem, odwiedzając wiele placówek specjalnych w całej Polsce. Przeprowadziłem ponad 300 szkoleń. Jestem autorem poradników i przewodników dla rodziców i wychowawców dzieci upośledzonych, m.in. „Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim ”, Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych”, Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego.”, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną”.

mgr Adriana Domachowska-Mandziak - psycholog

Magister psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Ukończyła kurs w zakresie nauczania psychologii i edukacji zdrowotnej. Ukończony I i II stopień szkolenia „ Metody ruchu rozwijającego V. Sherborne”. Certyfikowany trener Videotreningu komunikacji. Od 2000 roku pracuje w Warsztatach Terapii Zajęciowej, pełniąc funkcję psychologa i kierownika placówki. Od 2002 – psycholog w Poradni Rozwojowej dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Poznaniu. Osoba o niezwykłej intuicji terapeutycznej oraz ogromnej życzliwości i otwartości na innych ludzi.