Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu / szkole – pełna dokumentacja
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

System oświaty zapewnia uczniom możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, więc realizacja zajęć z jej zakresu jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno - wychowawczej przedszkola i szkoły. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w placówce, to nic innego, jak:

 • rozpoznawanie jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych, edukacyjnych i środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu / szkole oraz
 • zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Zanim jednak nauczyciel podejmie jakiekolwiek działania, poproszony zostanie przez dyrektora placówki o stworzenia dokumentacji dla każdego ucznia, niezależnie, kto i o jakie formy pomocy wnioskuje (czy nauczyciel, czy rodzic). Podczas tego szkolenia dowiecie się Państwo jak stworzyć pełną teczkę w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, począwszy od pisemnego wniosku do dyrektora szkoły, aż po sprawozdanie z realizacji działań.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu / szkole – pełna dokumentacja

 • zapoznanie z niezbędną dokumentacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia, którego rodzic zauważa trudności w uczeniu się,
 • zapoznanie z niezbędną dokumentacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia, u którego nauczyciel zauważa trudności w uczeniu się,
 • zapoznanie z niezbędną dokumentacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia posiadającego Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • zapoznanie z niezbędną dokumentacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia posiadającego Orzeczenie wydane przez Zespół orzekający przy Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Adresaci

 • Terapeuci
 • Nauczyciele
 • Pedagodzy
 • Rodzice/ opiekunowie
 • Osoby zainteresowane

Prowadzący

mgr Małgorzata Stopa - Wołowiec

pedagog, psychoprofilaktyk społeczny, terapeuta zaburzeń zachowania, terapeuta pedagogiczny; diagnosta i terapeuta w zakresie autyzmu oraz integracji sensorycznej; terapeuta ręki; terapeuta metody Svietlany Masgutowej w części ustno - twarzowej; ciągle podnosi kwalifikacje na różnych szkoleniach i konferencjach. Od 14 lat pracuje w szkole jako pedagog - terapeuta. Jest przewodniczącą zespołu wychowawczego oraz zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.