Zapraszamy osoby zainteresowane na szkolenie organizowane zgodnie z programem MEN. Program realizowany jest w formie:

  • wykładów (wykład on-line/ materiały i filmy instruktażowe),
  • wykładów i zajęć praktycznych (wykład on-line na żywo z prowadzącym oraz forma stacjonarna)
  • zajęć praktycznych (forma stacjonarna)
  • EGZAMIN sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu (forma stacjonarna)

Kurs na kierownika wypoczynku (10 godzin) – OPIS SZKOLENIA

Termin realizacji (szczegółowy harmonogram wysyłamy na maila):

3.06.2022 (piątek) Wykład on-line na żywo z prowadzącym na platformie clickmeeting

5.06.2022 (niedziela) Forma stacjonarna + egzamin


Cena: 200 zł

 

Prowadzący z odpowiednimi kwalifikacjami wymaganymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30.03.2016 r.

Zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN