Zapraszamy osoby zainteresowane na szkolenie organizowane zgodnie z programem MEN. Program realizowany jest w formie:

  • wykładów (wykład on-line/ materiały i filmy instruktażowe),
  • wykładów i zajęć praktycznych (wykład on-line na żywo z prowadzącym oraz forma stacjonarna)
  • zajęć praktycznych (forma stacjonarna)
  • EGZAMIN sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu (forma stacjonarna)

Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży (36 godzin) – OPIS SZKOLENIA

Termin realizacji (szczegółowy harmonogram wysyłamy na maila):

1.06.2022 ( środa) - Wykład on-line na żywo z prowadzącym na platformie clickmeeting

2.06.2022 (czwartek) - Wykład on-line na żywo z prowadzącym na platformie clickmeeting

3.06.2022 (piątek) – Samokształcenie (materiały, nagrania, filmy)

4.06.2022 (sobota) - Forma stacjonarna

5.06.2022 (niedziela) - Forma stacjonarna + egzamin


Cena: 400 zł


Prowadzący z odpowiednimi kwalifikacjami wymaganymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30.03.2016 r.

Zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN