Zapraszamy do zapisów!

3.06 – Warsztaty z Choreoterapii - terapii tańcem i ruchem 

/ Koszt: 150 zł


16-17.06 - Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą? (Szkolenie - AAC) 

/ Koszt: 750 zł


17-18.06 - Szkolenie PECS Poziom 1 

/ Koszt: 1499 zł


23-24.06 - Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych - moduł I 

/ Koszt: 850 zł


30.06 - 2.07 - MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych - część II 

/ Koszt: 1700 zł


1-2.07 TUS – Trening umiejętności społecznych 

/ Koszt: 490 zł


Więcej szczegółów: https://pcud.edu.pl/szkolenia-dla-nauczycieli-stacjonarne