TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi


Termin : 12-13.02.2022

Godz.: 9.00-16.30

Miejsce: ul. Rymanowska 15 a


Treści zawarte w programie szkolenia są zgodne z wymogami zawartymi w :

  • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2006, poz. 943) oraz
  • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2014, poz. 1752).


Adresatem szkolenia są:


  • nauczyciele i pedagodzy specjalni
  • oligofrenopedagodzy
  • specjaliści ds. autyzmu
  • nauczyciele wspierający ucznia ze spektrum autyzmu
  • terapeuci zajęciowy
  • pracownicy domów samopomocy i domów spokojnej starości
  • inne osoby zainteresowane tematyką Treningu umiejętności społecznejPo szkoleniu uczestnik otrzymuje Certyfikat TUS - Treningu Umiejętności Społecznych wydawany przez Akredytowana Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli posiadającą certyfikat ISO: 9001 na szkolenia, kursy i studia podyplomowe