Dyrektor PCUD dr hab. ARTUR WOŹNY z dniem 25 kwietnia 2022 r. został powołany do składu Konwentu Rady Konsultacyjnej Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Pozwoli to na jeszcze lepszą współpracę PCUD i UNS Łódź w zakresie realizacji studiów podyplomowych dla Nauczycieli.