PODKARPACKIE CENTRUM USŁUG DYDAKTYCZNYCH PROWADZI 

REKRUTACJĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW


Studia podyplomowe dla nauczycieli od MARCA 2021

Nowelizacja przepisów dot. studiów podyplomowych dla nauczycieli


Studia podyplomowe dla nauczycieli mają trwać minimum III semestry. Ustawodawca wskazuje, że semestry rozpoczynają się odpowiednio 1 października i 1 marca każdego roku. Dlatego też każde studia podyplomowe wg nowych przepisów trwać muszą pełne III semestry.

  • Zwiększeniu ulega liczba godzin dydaktycznych dla kierunków studiów podyplomowych.

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych dostosowało wszystkie treści programowe studiów podyplomowych do aktualnie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki


Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych dostosowało wymogi i rozpoczęło rekrutację na kierunki studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej


Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych dostosowało wymogi i rozpoczęło rekrutację na kierunki studiów podyplomowych:

Moduł pedagogiki specjalnej


Realizacja modułu z pedagogiki specjalnej odbywa się tylko jeden raz podczas zdobywania kwalifikacji na kierunkach przypisanych do zagadnień z pedagogiki specjalnej. Dlatego też osoby dopiero co rozpoczynające przygodę z pedagogiką specjalną na pierwszym kierunku muszą ten moduł zaliczyć. Podczas kolejnych studiów podyplomowych moduł ten zostanie automatycznie zaliczony na podstawie uzyskanych kwalifikacji z poprzednich studiów podyplomowych. Osoby posiadające studia 5-letnie w zakresie pedagogiki specjalnej oraz osoby posiadające studia podyplomowe i w treściach kształcenia posiadają elementy modułu pedagogiki specjalnej zostaną automatycznie zwolnione z realizacji modułu.

Studia podyplomowe do nauczania drugiego przedmiotu

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych dostosowało wymogi i rozpoczęło rekrutację na kierunki studiów podyplomowych:


Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu, zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów. Dlatego też każda osoba może zostać pedagogiem specjalnym spełniając wymogi zawarte w rozporządzeniu:

  • legitymować się studiami wyższymi lub studiami pedagogicznymi
  • przygotowaniem pedagogicznym
  • ukończyć studia podyplomowe
  • legitymować się studiami wyższymi lub studiami pedagogicznymi