STUDIA PODYPLOMOWE

KOLEJNE EDYCJE KTÓRE ROZPOCZĘŁY SIĘ W MARCU 2022

 

  • Edukacja włączająca – NOWOŚĆ / ruszyła I edycja
  • Przygotowanie pedagogiczne
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
  • Logopedia 
  • Neurologopedia
  • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia 
  • Nauczanie języka obcego ( języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy


ZAPRASZAMY!

ZAPISZ SIĘ !

zapisy na www.pcud.edu.pl