SZKOLENIE STACJONARNE

DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

Termin: 15 listopada 2022

Godzina: 16:00 - 19:00


Zakres tematyczny:

  • Przepisy prawa regulujące procedurę awansu zawodowego nauczycieli,
  • Status nauczyciela początkującego i przygotowanie do zawodu nauczyciela,
  • Rola mentora w okresie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu,
  • Wymagania i niezbędne warunki nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego,
  • Wymagania i niezbędne warunki nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela dyplomowanego,
  • Kryteria oceny pracy nauczyciela dokonywanej w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego,
  • Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego,
  • Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.


Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie.


Ilość miejsc ograniczona.ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!

https://tiny.pl/wwp2w