Jak efektywnie prowadzić zajęcia z uczniami z niepełnosprawnościami i autyzmem? JACEK KIELIN
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
750 zł
Szkolenie stacjonarne
16 gru 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Rzeszów Czas trwania: 16 godzin
Jak efektywnie prowadzić zajęcia z uczniami z niepełnosprawnościami i autyzmem?

Termin: 

16.12.23 (sobota): 9:00-19:00

17.12.23 (niedziela): 9:00-13:00

To szkolenie  w przystępny sposób wprowadza nauczycieli w tajniki prowadzenia zajęć lekcyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami i autyzmem.

Skuteczne i satysfakcjonujące zajęcia to takie, w których uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą, oraz z których wychodzą z konkretnymi umiejętnościami i wiedzą poszerzającą ich horyzonty. W praktyce okazuje się, że nie są to efekty proste do uzyskania. Co robić, aby uczniowie z zaangażowaniem pracowali na lekcjach? Dlaczego nie wszystkie zajęcia są dla dzieci atrakcyjne? Jak uczyć, żeby nowe treści uczniowie chcieli i umieli wykorzystywać poza zajęciami?

Szkolenie powinno ułatwić nauczycielom skuteczne nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponieważ większość zajęć edukacyjnych odbywa się w grupie uczniów, skupimy się przede wszystkim na analizie pracy nauczyciela w grupie. Kursanci będą mogli nauczyć się konstruowania scenariuszy lekcji, oraz sposobów jej prowadzenia. Scenariusze zajęć tworzyć będziemy w oparciu o przykłady z własnej praktyki nauczycieli. Chcemy nauczyć specjalistów skutecznego zachęcania uczniów z niepełnosprawnościami do uczenia się przede wszystkim w oparciu o motywację wewnętrzną. 

Szkolenie wyjaśni, jak prawidłowo zorganizowane doświadczenie edukacyjne, pozwala uczniom realizować wyznaczone cele i samodzielnie zdobywać niepodważalne dowody na zdobytą wiedzę w oparciu o czytelne kryteria sukcesu ustalone przez nauczyciela. W trakcie szkolenia nauczyciele będą mogli w sposób praktyczny przećwiczyć nowo nabyte umiejętności, między innymi responsywny wzorzec komunikacji z uczniami, oraz umiejętność włączania inicjatyw dzieci do realizacji scenariusza zajęć. Szkolenie doskonale wpisuje się także w potrzeby nauczycieli pracujących w przedszkolach integracyjnych.

Ograniczona liczba uczestników

15-25 osób

Prowadzący

mgr Jacek Kielin

Przeprowadziłem ponad 300 szkoleń. Jestem autorem poradników i przewodników dla rodziców i wychowawców dzieci upośledzonych, m.in. „Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim ”, Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych”, Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego.”, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną”. Przez całe swoje zawodowe życie starałem się rozwijać. Wziąłem udział w bardzo wielu szkoleniach prowadzonych przez bardzo kompetentnych prowadzących. Wiele zawdzięczam wspaniałym specjalistom, których miałem możliwość spotkać osobiście i korzystać z ich wiedzy i umiejętności. Bardzo dużo nauczyły mnie też dyskusje prowadzone na różnych forach internetowych z rodzicami niepełnosprawnych dzieci i innymi profesjonalistami.

WAŻNE:

Odwołanie uczestnictwa może odbyć się nie później niż tydzień przed realizacją szkolenia. Pozostałe zgłoszenia będą zobligowane do opłacenia szkolenia w całości lub znalezienia zastępstwa.