KONFERENCJA - Sztuczna inteligencja – zagrożeniem czy szansą dla współczesnej szkoły
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
Bezpłatna
wykładowa, Konferencja stacjonarna
08 gru 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Rezydencja Alabaster, ul. Stafieja 8 Czas trwania: 10.00-13.30
Opis szkolenia

Termin: 8 grudzień 2023 / (piątek)

Godz.: 10.00-13.30

Miejsce: Rezydencja Alabaster, ul. Stafieja 8, Rzeszów

Program szkolenia

Konferencja pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Zgodna z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

8 priorytet: Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Po konferencji każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie z Akredytacją Kuratora Oświaty potwierdzające udział w wydarzeniu.

Program konferencji


Prelegenci

dr Emilia Barbara Sieńko-Kułakowska - Emerytowany nauczyciel akademicki, dr nauk ekonomicznych, stypendystka Georgetown University USA. Doświadczony nauczyciel akademicki i specjalista w dziedzinie ekonomii. Obecnie, w swojej nowej roli, jest ekspertem w obszarze SEO (Search Engine Optimization) i SEM (Search Engine Marketing). Pracuje nad strategicznym i innowacyjnym rozwojem swoich klientów, wykorzystując narzędzia takie jak Google Analytics i Google Ads.

Jednym z głównych obszarów zainteresowań pani dr jest wykorzystanie Design Thinking w edukacji oraz analiza zmian na rynku pracy. Edukacja  jest jej największą pasją. Dr Sieńko-Kułakowska ma doświadczenie nie tylko w pracy na uczelni, ale także w pracy z uczniami w szkole średniej. Przygotowała i zrealizowała kilka projektów edukacyjnych, skupiając się na wykorzystaniu metody Design Thinking w nauczaniu i kształtowaniu określonych kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.

W swojej obecnej pracy jako specjalista SEO i SEM, pani dr korzysta z potencjału sztucznej inteligencji. Co daje jej unikalne spojrzenie na to, jak technologia wpływa na efektywność i oszczędza czas. Zdaje sobie sprawę z rosnącej roli sztucznej inteligencji w edukacji i uważa, że jest to ważna kwestia, która wymaga dyskusji. Dr Sieńko-Kułakowska jest gotowa dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat wpływu sztucznej inteligencji na edukację i jest otwarta na pytania i debatę  podczas konferencji na ten temat.

Opis wystąpienia: DLACZEGO SZTUCZNA INTELIGENCJA POWINNA ZNALEŹĆ SIĘ W EDUKACJI

W wystąpieniu udzielone odpowiedzi na poniższ pytania:

 • Czym jest sztuczna inteligencja i jak działa (żeby wykorzystać trzeba rozumieć)
 • Jaka była ewolucja od pierwszych narzędzi do sztucznej inteligencji opartej na sieciach neuronowych?
 • Jakie są podejścia do uczenia maszynowego i jakie są tego efekty, na przykładzie  modelu generatywnego tekstowego ChcatGTP?
 • Jak nauczyciele mogą korzystać z Chat GTP, bo uczniowie już z niego korzystają?
 • Jakie zawody przyszłości i kompetencje będą potrzebne na rynku w najbliższych pięciu latach wg. WEF Future of Jobs 2023.

dr Leszek Mellibruda - Psycholog społeczny, specjalista w psychologii klinicznej, mentor, coach i trener umiejętności managerskich i biznesowych, wykładowca akademicki. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Postdoctoral – fellowship Johns Hopkins University (Baltimore, USA).

Aktualnie profesor Akademii Handlowej Nauk Społecznych w Radomiu oraz wykładowca Politechniki Warszawskiej (visiting profesor Center of Advance Science Warsaw University of Technology). Ekspert Klubu Integracji Europejskiej przy Europejskim Forum Przedsiębiorczości. Autor 92 publikacji naukowych i ponad 250 publikacji popularno-naukowych. Autor książki „A może nie ma się czego bać – jak zamieniać lęk w ciekawość”, (wydawnictwo Edipress, 2018).

Były wykładowca i trener Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach 2012-2013 doradca Ministra Edukacji Narodowej. Współpracował jako doradca z Krajową Radą Radców Prawnych, Krajową Radą Komorniczą, Sędziami Sądu Okręgowego w Poznaniu i w Warszawie oraz Krajową Izbą Inżynierów Budownictwa. Ekspert UE (KSAP) w Projekcie Twinningowym na Ukrainie (2014).

Współpracownik Polsat News, TVN24. Właściciel Active Business Mind, Psychologia biznesu – firmy szkoleniowo – konsultingowej (Laboratorium Rozwoju Kompetencji Psychologicznych - MORS: Moc-Równowaga-Spokój) współpracującej z managerami, ich rodzinami i klientami poszukującymi równowagi (Work-Life-Balance).. Konsultant i mentor Prywatnego Centrum Terapii dla Młodzieży RESET w Konstancinie-Jeziornej.

Opis wystąpienia: Wpływ internetu na ludzkie myślenie, czy „mózg online” zmieni nasze poznanie

Tezy wystąpienia:

 • Mózg online – co wynika z badań neuronauki
 • 5 potencjalnych negatywnych skutków psychologicznych AI
 • Czy świat wirtualny może być źródłem zaburzeń psychicznych - doświadczenia VR i AR – w szkole i nie tylko
 • Internet, AI i przemiany procesów poznawczych (pamięci semantycznej), myślenia logicznego i stosunku do siebie
 • Gipsowe jaja, tekturowe motyle i Internet oraz AI „nadprzyrodzonymi bodźcami” konkurującymi z naturą – co wynika ze zderzenia atawizmów z super-współczesną cywilizacją AI?
 • Czy bliskość w relacjach dobranych przez AI ma szansę przetrwania, czyli czy ludzie poznani w sieci wytrzymują Test Reality?

mgr Jolanta Kałużna - jest magistrem psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, trenerem umiejętności psychospołecznych, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutą integracji sensorycznej, trenerem Biofeedback EEG, trenerem rodzin adopcyjnych oraz zastępczych PRIDE. Specjalizuje się w terapii traumy wykorzystując w swojej pracy EMDR, Brainspotting, Somatic Experiencing oraz System Wewnętrznej Rodziny. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako nauczyciel – psycholog. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, szkołach, przedszkolach. Aktywnie dzieli się swoją wiedzą zarówno z nauczycielami (przykładowo wieloletnia współpraca z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Stowarzyszeniem Oświatowym Edukator), studentami (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Skierniewicach), pielęgniarkami (Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi).

Opis wystąpienia: „Zarządzanie emocjami dzieci i młodzieży w dobie komputerów i sztucznej inteligencji”.

Umiejętne zarządzanie emocjami to ważna kompetencja przyszłości. W czasie mojego wystąpienia spróbujemy przyjrzeć się jak postępuje rozwój emocjonalno - społeczny u dzieci                i młodzieży w dobie komputeryzacji. Czy coraz powszechniejsza dysocjacja od ciała, myśli i emocji jest niebezpieczna? Jak to rozpoznać? Jak w przypadku trudności pomóc i nie zaszkodzić? Jak wykorzystać narrację IFS (Internal Family Systems) Schwartza do zwiększenia świadomości młodzieży, lepszego zarządzania sobą i swoim życiem według ważnych wartości i potrzeb.


mgr Daniel Dziewit - Terapeuta uzależnień, autor książek: „Kiedy odchodzą”…o rodzinach w których doszło do samobójstwa oraz kieszonkowej książeczki w kształcie smartfona „Homo enter, czyli jak nie zostać złowionym”. Współzałożyciel Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego „Reset”-detoksykacji cyfrowej. Prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi i sportowe z młodzieżą. Ekspert programu telewizyjnego Ocaleni. Publikuje teksty o cyberzaburzeniach w Newsweek Polska-Psychologia nastolatka. Prelegent podczas konferencji dedykowanych zagrożeniom związanym z wpływem technologii na ludzi.

Opis wystąpienia: "Wpływ sztucznej inteligencji na psychikę młodzieży i wyniki w nauce".

 • z czego wynika moc ekranów i dlaczego tak trudno się od nich oderwać,
 • jakie są ustalenia naukowe dotyczące skuteczności (trwałości) nauki on line na podstawie raportów, oraz publikacji dotyczących nowoczesnych technologii i ich wpływu na naukę,
 • jaka jest korelacja pomiędzy depresją, samookaleczaniem, samobójstwami i czasem spędzonym w sieci
 • sposoby samoograniczania oraz metody stosowane celem uzyskania równowagi pomiędzy tym co realne, a tym co wirtualne