Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / DARIUSZ OKRZESIK

Cena
Forma
Termin
Status
550 zł
warsztatowa
16 gru 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 Czas trwania: sobota w godz. 9.00 - 16.30 niedziela w godz. 8.00 - 14.30 (18 godz.)
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Termin: 16-17 grudzień 2023  

Sobota:  9.00 - 16.30

Niedziela  8.00 - 14.30

To system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym — tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie.

Metoda Ruchu Rozwijającego jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania:

- świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
- świadomości przestrzeni i działania w niej,
- pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do:
- poznania własnego ciała,
- usprawniania motoryki,
- poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.

Dzięki metodzie Ruchu Rozwijającego dziecko:

- zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje poczucie bezpieczeństwa,
- poznaje przestrzeń wokół siebie,
- uczy się kontrolowania przestrzeni – poznaje przestrzeń, uczy się, jak jego ciało porusza się w przestrzeni, co rodzi zaufanie do własnego ciała oraz poczucie bezpieczeństwa wobec otoczenia,
- dzieli przestrzeń z innymi ludźmi, co jest źródłem empatii,
- nawiązuje kontakt początkowo z jedną osobą, potem z grupą — jest to okazja podjęcia współdziałania z innymi osobami, dostarcza poczucia wspólnoty i przeżycie szczęścia.

Forma: warsztaty, prezentacja multimedialna, wykład, zabawy i ćwiczenia praktyczne

RAMOWY PROGRAM KURSU Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne' poziom 1
1.Zajęcia wstępne: poczucie tożsamości („ja') i integracji z grupą.
2.Sesja ruchowa I z omówieniem: MRR - budowanie relacji.
3.Sesja teoretyczna I: Autorka Ruchu Rozwijającego V.Sherborne (film).System szkoleń, literatura, ISCO.    Założenia i cele metody Ruchu Rozwijającego. R.Laban
4.Sesja ruchowa II z omówieniem:    Kształtowanie świadomości ciała. Budowanie relacji.    Analiza ruchu w praktyce. Potrzeby realizowane poprzez MRR.
5.Sesja teoretyczna II: Struktura zajęć w MRR (filmy).    Ruch wg R.Labana i L.Marsden - analiza/planowanie zajęć
6.Sesja ruchowa III z omówieniem:
- praca w grupie
- praca z osobą niepełnosprawną (użycie przyboru)
7.Sesja teoretyczna III: - zastosowanie MRR (filmy z Wielkiej Brytanii, Belgii, Polski). - sesja warsztatowa: Motywacja do pracy MRR.
8.Sesja ruchowa IV: sekwencyjność i kreatywność
9.Warunki komfortu i przyczyny dyskomfortu w MRR. - zakończenie - wręczenie zaświadczeń ukończenia 1 poziomu kursu

Do kogo skierowane jest szkolenie

- nauczyciele
- reedukatorzy
- logopedzi
- psycholodzy, terapeuci zajęciowi
- rodzice dzieci z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, brak koncentracji,
nieumiejętność zdawania egzaminów)
- rodzice dzieci z porażeniem mózgowym, zespołem Downa i autyzmem
- osoby pracujące z dziećmi niepełnosprawnymi

Prowadzący

Dariusz  Okrzesik

Psycholog (rocznik 1969), absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Psychologia), Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku (Odnowa biologiczna i fizjoterapia) i Politechniki Gdańskiej (Zarządzanie). Posiada 27 lat stażu pracy w oświacie (jako nauczyciel, wychowawca i psycholog w SP, Gimn., SOSW; jako dyrektor PPP i jako wizytator KO).

Posiada uprawnienia do prowadzenia certyfikowanych szkoleń z Ruchu Rozwijającego z upoważnienia International Sherborne Co-operation (certyfikat ISCO nr 86/2008) w Polsce i zagranicą. Blisko 27 lat doświadczeń w pracy i szkoleniach z tej metody m.in. we współpracy z prof. zw. dr hab. M.Bogdanowicz,  z którą m.in. jest współautorem książki "Opis i planowanie zajęć wg MRR W.Sherborne" Bogdanowicz/Okrzesik 2005.  Przeprowadził ponad 200 szkoleń z tej metody w Polsce na poziomie 1 i 2. Autor kilku artykułów i kilkunastu wystąpień na konferencjach metodycznych i naukowych. Współprowadził lub brał udział w szkoleniach i zjazdach z Ruchu Rozwijającego w Anglii, Belgii, Norwegii, Szwecji, Luksemburgu i Polsce.

Na co dzień pracuję jako psycholog (praktyka prywatna) i szkoleniowiec (prowadzi zajęcia dla firm publicznych i niepublicznych, kilkunastu ośrodków szkoleniowych oraz  kilkunastu uczelni). Wcześniej m.in. jako psycholog i dyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie. Aktualnie po przeprowadzce z Trójmiasta, mieszka blisko granicy polsko-czeskiej na wsi pod Cieszynem.