Nauczyciel prowadzący a nauczyciel wspierający – jak podzielić obowiązki w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Cena
Forma
Termin
Status
150 zł
wykładowa
Po zebraniu 6 osób.
Rekrutacja
otwarta
Miejsce szkolenia: ul. Rymanowska 15a, 35-083 RZESZÓW Czas trwania: 16.00-19.00 - min 4 godziny dydaktyczne
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom nie tylko o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na spektrum autyzmu. Wykładowca chce szczególnie zwrócić uwagę na to, iż to nauczyciel jest jedną z pierwszych osób, która rozpoznaje różne zaburzenia u dzieci. Specjalista porwadzący szkolenie chce przekać praktyczną wiedznę na temat obowiązków nauczyciela prowadzącego i nauczyciela wspierającego dziecka ze spektrum autyzmu.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są przede wszystkimi:

  • Nauczyciele na każdym etapie nauczania,
  • Pomoce nauczyciela
  • Psychologowie,
  • Pedagodzy szkolni
  • Dyrektorzy placówek oświatowych,

Organizacja szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje:

  • Zaświadczenie o uczestnictwie ustawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli PCUD
  • Serwis kawowy
  • Materiały po szkoleniowe w formie elektronicznej na stronie pcud