NOWOŚĆ: Test Kompetencji Komunikacyjnej. Szkolenie autorskie z certyfikatem / PROF. ZBIGNIEW TARKOWSKI
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
700 zł
warsztatowa
20 sty 2024
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 / Rzeszów Czas trwania: 9.00-15.00 (8 godz. dyd.)
Program szkolenia

1. Test Kompetencji Komunikacyjnej ( TKK ) Z. Tarkowskiego , wydany przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku ,  pierwszym polskim narzędziem do oceny globalnej  sprawności językowej oraz komunikacyjnej dzieci  w wieku  7 – 15 lat.

2. Zastosowanie TKK.

3. Budowa TKK: podręcznik diagnosty, podręcznik techniczny, protokół badania.

4. Podstawy teoretyczne TKK oraz opis zmiennych.

4.1. Pojęcie kompetencji komunikacyjnej.

4.2. Rozwój kompetencji komunikacyjnej w wieku szkolnym.

5. Koncepcja i konstrukcja TKK.

5.1. Podtest I: Rozumienie.

5.2. Podtest II: Słownictwo.

5.3 Podtest III: Gramatyka.

5.4. Podtest IV: Świadomość językowa.

5.5 Podtest V: Konwersacja.

5.6.Podtest VI: Akty mowy.

6. Właściwości psychometryczne TKK.

7. Próba normalizacyjna.

7.1. Struktura czynnikowa narzędzi.

7.2. Rzetelność i trafność.

7.3. Normy.

8. Szczegółowe instrukcje testowe.

8.1. Dzieci młodsze 7 – 11 lat.

8.2. Dzieci starsze  12 – 15 lat.

9. Przebieg badania oraz jego przykłady.

10. Postępowanie postdiagnostyczne.

10.1. Nowa jednostka: Zaburzenia komunikacji społecznej (DSM – 5, F80.89).

10.2. Stymulacja rozwoju kompetencji komunikacyjnej dzieci i młodzieży.

10.3. Trening komunikacji językowej.

10.4. Terapia językowa dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji społecznej.

10.5. Kompetencja komunikacyjna a osiągnięcia szkolne i społeczne.   


Zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe,
  • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu,
  • Serwis kawowy.

Zaświadczenie

Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje zaświadczenie wydawane przez Akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli posiadającą certyfikat ISO: 9001 na szkolenia, kursy i studia podyplomowe.

Certyfikat: uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający ich przygotowanie do korzystania z Testu Kompetencji Komunikacyjnej.

Szkolenie skierowane jest do

  • Psychologów,
  • Logopedów,
  • Glottodydaktyków,
  • Nauczycieli akademickich,
  • Badaczy.

Prowadzący szkolenie

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Psychologii).

Jest autorem wystandaryzowanych i znormalizowanych narzędzi takich jak: Przesiewowy Test Logopedyczny, Test Słownika Dziecka, Test Sprawności Językowej oraz Test Kompetencji Komunikacyjnej. Kinoman. Miłośnik bernardynów i kotów "dachowców”.

WAŻNE!

Odwołanie uczestnictwa może odbyć się nie później niż tydzień przed realizacją szkolenia. Pozostałe zgłoszenia będą zobligowane do opłacenia szkolenia w całości lub znalezienia zastępstwa.