Zrozumieć komunikację osób z ASD
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 Zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Szkolenie dotyczy problematyki komunikacji osób z ASD. Podejmuje się w nim próbę wyjaśnienia, czym jest komunikacja, jakie są jej cechy, elementy, etapy rozwoju, jaki jest warunek skutecznego komunikowania się oraz jakie przeszkody w rozwoju komunikacji napotyka osoba z ASD. Podczas szkolenia zostanie wyjaśnione, jak należy interpretować wybrane zachowania prezentowane przez osoby z ASD jako akty komunikacyjne, które mają określone znaczenie. Podjęta zostanie próba naprowadzenia słuchacza na właściwy tok rozumowania w poszukiwaniu przyczyny tkwiącej u podłoża wybranych zachowań komunikacyjnych osób z ASD, ze zwróceniem szczególnej uwagi na podłoże sensoryczne danych aktów komunikacji.

Program nastawiony jest także na wyczulenie słuchacza, aby oceny danego zachowania komunikacyjnego dokonał z punktu widzenia osoby ze spektrum autyzmu i postarał się ją dzięki temu zrozumieć. Treść tematyk ukierunkowana jest przede wszystkim na wsparcie terapeutów oraz opiekunów osób z ASD, którzy często nie są pewni lub nie wiedzą, jak interpretować zachowania komunikacyjne (dlaczego osoba z ASD zachowuje się tak, a nie inaczej, w sposób „dziwny”), gdzie szukać ich przyczyny. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku osób niewerbalnych.


Zrozumieć komunikację osób z ASD

Zapoznanie uczestników z problematyką komunikacji osób z ASD. Uczestnik szkolenia:

 • Dowie się, czym jest komunikacja, jakie są jej cechy, elementy, jaki jest warunek skutecznej komunikacji
 • Dowie się, jakie są etapy rozwoju komunikacji w ujęciu neurotypowym, a jak to wygląda w rozwoju osoby z ASD
 • Zapozna się z problemami sensorycznymi, tkwiącymi u podłoża wybranych zachowań komunikacyjnych prezentowanych przez osoby z ASD
 • Nabędzie wiedzę, na co zwrócić szczególną uwagę i gdzie szukać rozwiązania, chcąc zinterpretować zachowania komunikacyjne osób z ASD
 • Uwrażliwi się na trudności komunikacyjne doświadczane przez osoby z ASD

Adresaci

 • Rodzice/opiekunowie dzieci z ASD
 • Terapeuci pracujący z osobami z ASD
 • Nauczyciele pracujący z osobami z ASD
 • Osoby zainteresowane

Prowadzący

mgr Katarzyna Tokarz - neurologopeda, pedagog. Pracuje w Poradni Autyzmu Dzieci w Rzeszowie. Diagnosta i terapeuta, od 12 lat prowadząca terapie i diagnozy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wykładowca w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach dotyczących problematyki ASD.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.